JÁN MANČUŠKA. PRVNÍ INVENTURA / FIRST INVENTORY VÍT HAVRÁNEK (ED.) by

by 14. 10. 2015

Výstava „První retrospektiva“ Jána Mančušky skončila v Městské knihovně již v polovině října letošního roku, přesto je možné si nadále jeho tvorbu připomínat díky velkorysému katalogu, který vydala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s iniciativou tranzit a v čele s editorem Vítem Havránkem. Publikace svým pestrobarevným provedením kontrastuje s přísnou podobou pozdních Mančuškových prací, ke kterým může nalézt čtenář cestu za pomoci vlastních autorových esejistických úvah, textů domácích i zahraničních teoretiků a rozhovorů. Katalog byl příznačně pojmenován „První inventura“, což mnohé vypovídá i o samotném obsahu knihy. V zásadě se jedná o sbírku starších textů, jež sice na jednu stranu pozbývá současných interpretací, na druhou stranu vytváří ucelený dojem o průběhu Mančuškovy tvorby a o dobovém kontextu, ve kterém vznikala. Nechybí ani kompletní soupis umělcových prací, který vznikal v průběhu posledních tří let. Výstava v Městské knihovně a k ní vydaný katalog se tak staly důstojným završením celého projektu inventury Mančuškovy tvorby.

 

Anna Remešová

More stories by

Anna Remešová