KEBABB Považská galéria umenia / Žilina by

by 14. 10. 2015

Vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline sa kurátorke Eliške Mazalanovej podarilo vytvoriť pomerne kompaktnú selekciu diel dvadsiatichdvoch študentov troch umeleckých škôl na Slovensku (VŠVU Bratislava, FVU AU Banská Bystrica, FU TU Košice). Prevažujúca monochromatickosť diel dokázala vizuálne zjednotiť široký diapazón prezentovanej tvorby napriek tematickej aj multižánrovej rôznorodosti.

Okrem silnej vizuálnej prepojenosti vystavených diel bol aj pre 7. ročník výstavy bienálneho charakteru KEBABB vlastný práve „bádateľský“ moment samotného kurátorského výberu. Prevahu mali jednoznačné nové médiá, ako video, fotografia, audiovizuálna a priestorová inštalácia, ready-made. V menšom počte boli zastúpené i klasické médiá – ako maľba, kresba, grafika, objekt. V niektorých prípadoch bolo badať ešte „školsky“ neisté pokusy. Iné, naopak, presvedčili svojím zrelým konceptuálnym postojom ostávajúcim v experimentálnej rovine (trio dsk: Iva Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár). Výraznou témou bol konceptuálny prístup k tvorbe s dôrazom na minimalistický výstup kontemplatívneho charakteru (Marek Burcl, Martina Ráczová, Martin Hreha). V ďalších ukážkach prác sa koncept posúval do happeningovej prezentácie (Miriam Trnková, Katarína Karafová). Niektorí autori (napr. Linda Holodová, Jakub Jančo) sa uchyľovali k vizuálnemu záznamu cez schémy, diagramy či tabuľky. Rozmerom i formou pútal pozornosť objekt Úkryt hermita Svorada od Michala Machciníka, ktorý vo svojom diele spojil tému života osobnosti z našej minulosti (mnícha Svorada) s témou nedobrovoľného života na okraji spoločnosti.

Jednotlivé diela vypovedajú o aktuálnom zameraní mladej tvorby, či už ide o intímne autoreflexie, alebo širokospektrálne reflexie problémov súčasnej spoločnosti s dôrazom na sociálne, sociologické, urbanistické, environmentálne a ekologické aspekty života. Iba mesiac trvajúca výstava predstavila kvalitný výber aktuálnej tvorby študentov umeleckých škôl a ukázala tak prieskumný „kompas“ poci- tov a stavu našej spoločnosti.

 

Záber z inštalácie výstavy KEBABB 2015; vpredu: Marek Burcl, Nie je potrebné uvádzať , inštalácia, 2015;

vzadu: Michal Machciník, Úkryt hermita Svorada , objekt, 2015, foto: Peter Snadík, archív PGU.

Andrej Jaroš

More stories by

Andrej Jaroš