Medzicentrum VI. Stanica Žilina-Záriečie / Žilina by

by 14. 10. 2015

Medzicentrum je festival umenia vo verejnom priestore, ktorý od roku 2010 organizuje Nina Šošková. Festival má putovný charakter, koná sa v nezávislých kultúrnych centrách po celom Slovensku. Aktuálny ročník Medzicentra sa uskutočnil na Stanici Žilina-Záriečie. V predošlých ročníkoch bol vždy prizvaný väčší počet účastníkov a účastníčok, ktorí vytvárali umelecké diela vo verejnom priestore mesta. Pre Medzicentrum VI. zvolila Nina Šošková iný prístup: počet účastníkov sa obmedzil na dvoch – Danielu Krajčovú a Ota Hudeca – a čas realizácie diel bol predĺžený na niekoľko mesiacov. Týmto spôsobom mohli vzniknúť diela, ktorých miesto-špecifický charakter je založený na bližšom poznaní konkrétneho miesta a danej problematiky. Téma Medzicentra VI. mala názov Včely a sídlisko. Cieľom bolo prepojiť ekologickú tematiku so životom ľudí v panelákoch. Keďže v posledných rokoch sú včely ohrozené masívnym úhynom pre používanie pesticídov, vznikajú na ich ochranu rozličné iniciatívy. Kampaň za včely a ekologické poľnohospodárstvo vedie na Slovensku organizácia Greenpeace a v Žiline lokálne združenie Preles. Na základe spolupráce umelcov s týmito organizáciami je možné vzniknuté umelecké diela prezentovať aj v rámci ich kampaňovej činnosti. Daniela Krajčová vytvorila animáciu, v ktorej skladá výjavy prostredníctvom šesťuholníkových plôch. Námetom videa je rozhovor s včelárom kombinovaný s replikami z filmu Tisícročná včela. Video členia animované nápisy z abecedy na keramických šesťuholníkoch. Z rovnakej abecedy vytvorila Krajčová aj street-artový nápis „ŽI“ na betónovej stene podchodu v okolí Stanice. Animácia Ota Hudeca má kritický charakter: skúsený včelár v nej rozpráva o ekologických hrozbách pre včely, jeho rozprávanie umelec doplnil pohyblivými ilustráciami. Konkrétnym príspevkom do prostredia Stanice je úľ Ota Hudeca v dizajne paneláku z okolia. Včelstvo v úli pribudne budúcu jar a o úľ sa budú starať miestni záujemcovia o včelárstvo. Medzicentrum VI. prinieslo témy ekológie, komunity, charakteru mestského prostredia a kvality života v ňom.

 

Oto Hudec Úľ , 2015, foto: Nina Šošková.

Lenka Kukurová

More stories by

Lenka Kukurová