Co určuje bobrazy Petra Veselého? Galerie Závodný / Mikulov by

by 20. 12. 2015

Už nedávná výstava brněnského malíře Petra Veselého v Malé galerii pražského Rudolfina potvrdila jeho stabilní pozici na mapě současného umění. Jeho sebejistý malířský projev se sice realizuje stranou velkého výstavního ruchu, přesto se již před lety vyrovnal s postmoderní uvolněností i následnými konceptuálními strategiemi. Malířství je pro Petra Veselého osobní zprávou prožívaného a viděného, komentářem k místu ve světě a otevřenou otázkou pro diváka. Ať už jde o motiv dveří, zdí, či prasklin, tedy toho nejbanálnějšího, co si lze jako důvod malby představit, je nutné je vnímat v širším kontextu. Dveře jsou, přirozeně, rozhraním, které v sobě nese filosofický imperativ. Stejně tak prasklina, která otevírá průhled jinam. Obsahová vrstevnatost a důraz na intertextovost Veselého „prostých motivů“ jde ruku v ruce s jejich malířským podáním. Maluje jen to, co je nezbytně nutné. S potlačenou barevností, kdy do šedých, černých či hnědavých tónů jen občas jako důležitý výkřik či akcent prosákne červená. S liniemi, které naznačují. S plochou, která skrývá. Je to však malba ve svém abstrahujícím či reduktivním účinku zcela komplexní, která se vzájemně prolíná s obsahem a smyslem. Jedno není možné bez druhého.

Mikulovskou výstavu proto korunuje obraz nazvaný … jen záblesk vlasové čáry na břevně (2010). Jde o prasklinu, klikatici, vertikálně půlící bíle pomalovanou sololitovou desku, která je stejně tak bravurním zkoumáním intenzity malovaného jako metaforou duchovna. Tento aspekt se ovšem nijak nevtírá, nestrhává na sebe pozornost, je svého druhu možností výkladu obrazu. Podobný náznak čtení či relativita obsahu je tak asi nejsilnější stránkou Veselého maleb. Proto ze souboru starších i současných obrazů na výstavě vystupuje i jedno z nejnovějších děl, abstraktní Studie k pruhovanému závěsu 2 (2015). Vertikální červené linie rytmizují plochu obrazu a na první i druhý pohled zřetelně evokují pruhovaný závěs. Přesto je tento obraz způsobem namalování s drobnými malířskými stopami sugestivní. Zázrak malby? Co vlastně určuje Veselého obrazy?

Petr Veselý Studie k pruhovanému závěsu 2 , 2015, olej, email a uhel na sololitu, 44,4 × 52,4 cm, foto: Daniel Kamenár.

 

Martin Dostál

More stories by

Martin Dostál