Dávid Koronczi Mestská galéria / RimavskáSobota by

by 20. 12. 2015

V rimavskosobotskej Mestskej galérii vystavoval od 30. 10. do 4. 12. 2015 výtvarník, fotograf a dizajnér Dávid Koronczi. Dvojjazyčný názov výstavy Kde bolo, tam bolo / Egyszer volt, hol nem volt naznačuje naratívny prístup, veľkého epického príbehu sa však nedočkáme. Koronczi skúma svet divergentne – od seba smerom von, od rodinných dejín k tým veľkým. Vstupnou inštaláciou je akýsi interaktívny murovaný zápisník, stena „poznačená“ výpiskami z historiografických kníh – zvolené vety sa týkajú nevyriešených tém našich spoločných dejín a ľahko by mohli vyznieť provokatívne. Koronczi však „dobové výkriky“ kladie na váhy citlivo, čím jasne demonštruje svoj vlastný harmonizujúci postoj.

Interaktivita tejto steny spočíva v možnosti komentovať dejiny prostredníctvom lepiek „post-it notes“, čo je od autora mimoriadne veľkorysé gesto. Počítať totiž musí okrem logických otázok aj s otvorenými provokáciami, agresivitou i nepochopením. Tak sa zo steny stáva zrkadlo, v ktorom sa cez dnešné konflikty projektujú aj tie minulé.

Odpoveďou na túto inštaláciu je stena, ktorú Koronczi pokryl vrstvou nepopísaných „post-it notes“ – symbolom pamäti a komunikácie. Významovo najdôležitejšia je práve ich nepoškvrnenosť, ktorá značí neschopnosť komunikácie a zároveň vyprázdnenosť pamäti. V tomto zmysle je inštalácia akýmsi pamätníkom kolektívnej pamäti, ktorý je vo svojej jednoduchosti veľmi naliehavý.

Prirodzená je aj Koroncziho úvaha o jazyku – v rámci inštalácie sa v zvukovej slučke strieda slovenská i maďarská verzia jednej rozprávky: „Ako išlo vajce na vandrovku“ znie celkom inak ako „Farkastanya“, význam sa však nemení.

Divergentný prístup autora vrcholí až pri najexponovanejšej téme dneška. V čosi vyše päťminútovom videu, ktorého spoluautorkou je Martina Szabóová, sledujeme čistý biely papier, po ktorom voľne prechádzajú čierne mravce, a všemocnú ruku, ktorá okolo nich kreslí kruhy. Výrazný pach alkoholovej fixky spôsobuje, že mravce sa nedokážu vymaniť z vytýčeného priestoru. Je to šachová partia mocných s bezmocnými. A zároveň jasná metafora všetkých plotov, za ktorými sa dnes skrýva kedysi slobodná Európa.

Pohľad do inštalácie výstavy Dávida Koroncziho Kde bolo tam bolo / Hol volt hol nem volt , Mestská galéria v Rimavskej Sobote, foto: autor.

 

Ján Púček

More stories by

Ján Púček