DOT. CONTEMPORARY ART GALLERY by

by 20. 12. 2015

V Bratislave vznikla nová galéria súčasného umenia DOT. Contemporary Art Gallery. Na adrese v širšom centre mesta, na Lazaretskej ulici 13, disponuje podzemnými výstavnými priestormi a kaviarňou so vstupom z ulice. Galériu vedie tím z bývalej River Gallery – manažérka a kurátorka Zuzana Danková s kurátorom Ľubošom Lehockým. DOT. Má za cieľ prezentovať „umenie, ktoré je naliehavé, úderné alebo objavné“, 1 pričom sa dramaturgicky sústredí najmä na mladšiu generáciu autorov, prevažne tvoriacich v médiu maľby. Zároveň sa zameria aj na predstavenie menej známych umelcov, ako i čerstvých absolventov umeleckých škôl. Výstavný plán galérie počíta s dvanástimi výstavami ročne, a to buď so samostatnými, alebo skupinovými, tematicky osnovanými expozíciami.

DOT. sa verejnosti otvorila dňa 15. decembra 2015 spolu s vernisážou prvej výstavy, ktorou je prezentácia diel maliarky Jarmily Sabovej (Džuppovej) s názvom Cúvanie k šírave. Medzi nasledujúcimi vystavujúcimi sú (v abecednom poradí) i Lucia Dovičáková, Barbara Kubániová, Erika Miklóšová, Cleopatra Muchová, Jakub Navrátil či Vlasta Žáková. K jednotlivým výstavám galéria plánuje organizovať rôzne sprievodné programy, približujúce návštevníkovi tvorbu prezentovaného autora ako komentované prehliadky, diskusie, stretnutia s umelcami, alebo tiež filmové, literárne, hudobné podujatia a pod., na ktoré sa budú využívať priestory kaviarne. DOT. sa svojimi plánmi javí ako sľubná platforma pre súčasné slovenské umenie, s potenciálom „vypĺňať medzery“ na bratislavskej galerijnej scéne, kde sa zväčša opakuje okruh vybraných vystavovaných umelcov a len zriedkakedy si dá galerista námahu objavovať a predstavovať nové talenty. Úsilím o presadzovanie mladých autorov si však zároveň DOT. ako začínajúca galéria berie na seba ťažkú úlohu i riziko vybudovania nepriaznivého renomé, a to práve pre istú „nepotvrdenú kvalitu“ tvorby umelcov, často s ešte nevyprofilovaným výtvarným programom, ktorí budú vyberaní len podľa subjektívneho pocitu jedného kurátora. Dúfam však, že DOT. naplní svoje ciele a stane sa prínosnou a vyhľadávanou galériou súčasného umenia.

 

1 Tlačová správa k otvoreniu galérie a k 1. výstave, dostupné na http://artalk.cz/2015/12/10/ts-jarmila-sabova/, 13. 12. 2015.

Záber z výstavy Jarmily Sabovej (Džuppovej) Cúvanie k šírave v DOT. Contemporary Art Gallery / foto: Zuzana Danková

 

Mária Janušová

More stories by

Mária Janušová