Essl Art Award CEE 2015 Diversity of Voices by

by 20. 12. 2015

Múzeum Essl v obci Klosterneuburg neďaleko Viedne ponúka v týchto dňoch ukážku mladého umenia strednej a východnej Európy. Tohtoročná výstava spojená s ocenením Essl Art Award CEE sa nazýva Diversity of Voices (Rozmanitosť hlasov) a zahŕňa umelecké diela z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Česka a Turecka.

Študenti umeleckých škôl a akadémií z týchto krajín majú možnosť uchádzať sa o ocenenie Essl Art Award CEE už desať rokov. Rodina Esslovcov, zberateľov umenia a iniciátorov tohto ocenenia, chce podporiť mladé umenie z tejto časti Európy a posunúť ho ďalej – do stredobodu diania. Výsledok, ktorý pri tom vzniká, možno skutočne nazvať istým druhom umeleckého orchestra, zbierkou rôznych hlasov a výrazov, ktoré však predsa len vydávajú jeden príjemný spoločný tón – tón napínavej výstavy, ktorá diváka nechá v napätí a očakávaní, ako sa bude práca vystavených umelcov vyvíjať.

Kurátori a porotcovia z rôznych krajín výborne využili danosti Múzea Essl i jeho veľkej výstavnej haly a podarilo sa im práce umiestniť tak, aby dobre komunikovali s publikom, aj navzájom medzi sebou. Rôzne médiá a prístupy umiestnené vedľa seba sa dopĺňajú a sprostredkúvajú obraz širokej škály umeleckých postojov a názorov. Zároveň je však zjavná prevaha zamerania sa na sociálnu a politickú problematiku.

Slovenský umelec Kristián Neméth sa napríklad, pomocou videa a zmiešaných médií, zameriava na hlbiny (nepriehľadnosť) náboženských systémov, obzvlášť na zaobchádzanie katolíckej cirkvi so sexualitou – zatracovanie homosexuality na jednej strane, alebo na tému zneužívania na strane druhej. V jeho inštalácii z brúsených krištáľových pohárov je až hmatateľná krehkosť a zraniteľnosť.

Naopak, úplne iný prístup má videoinštalácia v Prahe žijúceho Slováka Petra Sita. Namiesto bolestivého zobrazovania a zvýrazňovania reálnych okolností balansuje jeho umenie na okraji vnímania, používa predmety každodenného života, ktoré tlačí na hranicu ich možností. Vznikajúce diela si nesú vnútorné napätie a určitý pocit surreálnosti.

Celkom inú formu intimity sleduje česká umelkyňa Iveta Čermáková. Používa vnútorné priestory a predmety – zariadenie, ktoré spája s vlastnými i cudzími spomienkami. Vo svojich projektoch pracuje s rôznymi skupinami ľudí a ich osobnými spomienkami, ktoré sú vyvolávané a znázorňované práve nábytkom a jeho intímnou každodennosťou.Popri nich sú nainštalované rôzne klasické médiá, medzi nimi aj diela od slovenskej maliarky Moniky Pascoe Mikyškovej, ktorá sa výstavy zúčastňuje ako laureátka ceny Collector’s Invitation. Využíva techniku akvarelovej maľby a tvorí kompozície jemných postáv v tmavých farbách s krvavočervenými detailmi, ktoré svojou krásou, jemnosťou a nástojčivosťou farieb zanechávajú silný dojem. Jej obrazy rozprávajú o osobných a zároveň veľmi všeobecných témach, akými sú láska, priateľstvo a zraniteľnosť.

Ocenenie Essl Art Award CEE 2015 a k nemu prislúchajúca výstava prinášajú chuť mimoriadneho potenciálu mladého umenia strednej a východnej Európy. Umelci, ako aj kurátori sú si vzácnosti umenia vedomí: je to láska a neúnavnosť diela Matchmaker Filipa Dvořáka – tá nekonečná dôležitosť jednej veci, do ktorej vkladáme všetku vytrvalosť a schopnosti, a je nám jedno, že pre zvyšok sveta to nie je viac ako jedno krátke mihnutie, záblesk – avšak pre niektorých je to možno záchrana.Maliar Filip Dvořák, tiež pochádzajúci z Českej republiky, prezentuje na Diversity of Voices videá na tému pravosť a pravda. Pre Dvořáka je obzvlášť vzrušujúci romantizmus a jeho prijímanie v priebehu storočí, ale zaoberanie sa ním je len jedným z mnohých impulzov, ktoré ho povzbudzujú ku kladeniu veľkých otázok. V diele s názvom CDF21122012 vystupuje ako romantický maliar bojujúci proti vetru, počasiu a zlej viditeľnosti za svoje dielo.

Kristián Németh, Fragile, inštalácia (120 krištáľových objektov), 2011, foto: archív umelca.

Filip Dvořák Konec árie (End of Aria), video, 01 min 20 sec, 2013, foto: archív umelca.

Iveta Čermáková Různé ůhly pohledu (Different points of view) , inštalácia (objekty a video), 2013, foto: archív umelkyne.

Peter Sit Tíže vědomí světa, nemožnost dýchat duší (Weightiness of the conscience of the world, an inability of the soul to breathe), fotografia,2013, foto: archív umelca.

Monika Pascoe Mikyšková zo série Po konci (After the End), maľba, akvarel, tuš a ceruza na papieri, 2014, foto: archív umelkyne.

 

Nina Binder je autorka a historička umenia.

More stories by

Nina Binder