Hládeková & Kovanda Fait Gallery, Fait Gallery MEM / Brno by

by 20. 12. 2015

Súčasné umenie sa s divákom často pohráva a testuje ho, aby bol v strehu, vnímal širokospektrálne, zapájal periférne videnie a ladil zmysly na rôzne vlnové dĺžky. Na výstavách Kataríny Hládekovej & Jiřího Kovandu Siamský strýc & Montáž si tieto hry divák užije naplno. Koncept dvojdomého výstavného projektu, ktorý iniciovala kurátorka Denisa Kujelová, je založený na výzve pre dva priestory, dvoch kurátorov a dvoch umelcov. Priestorová, generačná a genderová polarita nie je na škodu veci a prináša do art battlu napätie. Na Siamskom strýcovi vo Fait Gallery (kurátor Pavel Vančát) na seba umelci vzájomne reagujú, raz jemnejšie, inokedy ostrejšie, aby sa na záver stretli v spoločnom videu Bez názvu na výstave Montáž vo Fait Gallery MEM (kurátorka Marika Kupková).

Diela v expozícii Siamský strýc sa vzájomne intervenujú a odpudzujú, pričom vzniká jedenásť hybridov, no ich striedmejší výber by prispel k pôsobivejšej inštalácii. Popisky k dielam jasne definujú, z čoho zlúčeniny (zliatiny) vznikli. Tieto stretnutia tretieho druhu (napr. battle „na káve pod Kriváňom“) potvrdzujú odlišné uvažovania umelcov aj kurátorov, čo výborne a do dôsledkov odhaľuje spomínané video Bez názvu , pri ktorom nastupuje na scénu aj výstižná hra s dejinami umenia. Katarína Hládeková pripravila Jiřímu Kovandovi pexesové puzzle s motívom slávneho obrazu The Ruins of Holyrood Chapel (1824). Jiří Kovanda jej výzvu prijal, no nehrá len podľa zaužívaných schém, vzdoruje a aplikuje podobný spôsob uvažovania ako pri vlastnej tvorbe. V istom momente Kovanda zapája okrem rúk aj dych a na moment sa nám zjavuje jeho tvár, čo sa stáva humorným prvkom. Okrem videa je do veľkoformátovej projekčnej plochy zakomponované aj staršie Kovandovo dielo Bez názvu (1992), ktoré rozohráva ďalšiu rovinu stretnutí. Obidve výstavy veľmi inteligentne, ale aj intuitívne prepájajú uvažovanie oboch umelcov a vo svojej bipolarite síce iskria, no zároveň sa vzájomne podporujú. Katarína Hládeková uvažuje racionálne, do diel vkladá fyziku, matematiku a IQ hlavolamy, dominantný je vypointovaný koncept, ale aj estetika, Jiří Kovanda postupuje intuitívne a pracuje primárne s gestom a jemnou estetikou náhody.

Katarína Hládeková Jiří Kovanda Bez názvu , 2015, video, 42‘ 13‘‘ Jiří Kovanda, Bez názvu , 1992 dřevo, koberec, 20 × 20 × 5c m, foto: Marek Mičánek.

 

Zuzana Janečková

More stories by

Zuzana Janečková