Interpret I & Anna Hulačová hunt kastner / Praha by

by 20. 12. 2015

Společný projekt Anny Hulačové a Jiřího Příhody je současnou uměleckou sondou do prostředí lidové kultury, pohanských zvyků či náboženství.

Projekt se věnuje nejen umělecké kooperaci, ale představuje spolupráci v tom nejužším slova smyslu. Jiří Příhoda na výstavě v galerii hunt kastner v Praze zastupuje hned několik rolí najednou – umělce, kurátora, architekta výstavy i samotného pedagoga, neboť Hulačová studovala pod jeho vedením na pražské Akademii výtvarných umění. Jeho tvorba, která se vyznačuje často monumentálností a architektonickým zpracováním, je zde závislá na sochařském provedení Anny Hulačové. Tato autorka dominuje svým zájmem o ornament, řemeslo a folklór, zároveň vyniká v interesantním výběru materiálů pro své sochařské realizace. Ten má až rituální funkci tetování, kterou můžeme cítit třeba z tváří maorských náčelníků.

Divák v područí architektonicky určené trasy vchází do jakéhosi skanzenu, který je vměstnán do prostoru galerie. Místy má dojem, že se ocitá v pohádce o Otesánkovi, je ale zároveň i spoluúčastníkem honů na čarodějnice. Jinde se zase střetává s přírodním kultem pravěkých národů nebo jen s kresbou na soudobém hliníkovém tácku od klobásy. Syrovost a narace jednotlivých soch vyvolávají pocit strachu z objevení našich pradávných kořenů a zároveň prastarou zkušenost s pohanskými rituály. Site-specific architektura, která je nevtíravou sochou Jiřího Příhody, se stává na druhý pohled piedestalem pro autorčiny sochy. Figury zasazené do výstavní architektury vyprávějí příběh o spiritualitě a symboličnosti dávno zaniklých lidových tradic, ke kterým se obracíme sporadicky. Jaký význam má v dnešní době náboženství či rituál? Není to pouze vyprázdněný pojem?

Výstavní projekt Interpret I & není jen jedním výkladem na nekonečné přímce možných interpretací. Co divák, co umělec, to pravděpodobný diskurs, který bude vyvolávat neustále se košatící a rozvíjející názory na kulturní identitu. Jedno je však jasné – Hulačová ani Příhoda nám v tom nebrání, naopak, jsou šamany v moderní době.

Interpret I. & Anna Hulačová pohled do instalace, galerie hunt kastner, Praha, 2015 foto: Ondřej Polák.

 

Tereza Záchová

More stories by

Tereza Záchová