Květa Pacovská Maximum Contrast GHMP / Praha by

by 20. 12. 2015

„Kontrast a harmonie jsou principy, kterými se řídím,“ uvedla jednou Květa Pacovská, umělkyně a ilustrátorka, kterou zná veřejnost především díky jejím ilustracím pro děti. Výstava Maximum Contrast představuje variace rozvíjení této základní myšlenky. Od kurátorek Magdaleny Juříkové a Hany Larvové se v úvodním textu dozvídáme, že cílem výstavy je upozornit na skutečný rozsah a obsah práce Květy Pacovské, jež se zejména od 90. let stala nedílnou součástí mezinárodní scény. Rozmanitost vystavených děl je jistě velká a setkáváme se zde především s její neméně významnou volnou tvorbou. Převážná část prezentovaných prací nicméně spadá právě do doby 90. let, a tudíž si spíše než kompletní retrospektivu prohlížíme ukázku jednoho bohatého tvůrčího období.

Snad největší prostor je na výstavě věnován cyklům abstraktních maleb. Formálně jsou si nejbližší s geometrickými tendencemi v českém výtvarném umění šedesátých let. Jako klíčový motiv se zde ukazuje kruh. Jde o jakýsi základní konstrukční princip, jehož vlastnosti a významy umělkyně ohledává. Na jiných malbách, které autorku většinou prozradí svou veselou barevností, vrstvením, přetahy nebo kaňkami, se objevují další geometrické obrazce a linie. Malby jsou prokládány objekty, kolážemi nebo tzv. prostorovými kresbami, jež zaznamenávají její tvůrčí a myšlenkové procesy.

V další části expozice je představena práce s knihou jako s objektem. Právě tato strategie přinesla Pacovské mezinárodní ohlas. Kniha pro ni znamená prostor, do něhož vsazuje pomalované, prořezané či prázdné stránky. Na výstavě vidíme knihy-objekty bohužel pouze přes sklo, nemůžeme si je prohlédnout, rozložit nebo prozkoumat. Za jeden z charakteristických rysů tvorby Pacovské můžeme považovat hravost. Takový přístup propojuje díla umělecká a ilustrativní, ostatně autorka sama mezi ně žádnou dělící čáru nikdy nekladla. Větší důraz na propojení těchto dvou rovin, které přináší možná ty nejzajímavější momenty, zde však poněkud chybí. Výstava tak představuje naplňující, ale jaksi zúžený pohled na obsáhlou tvorbu této výjimečné umělkyně.

Květa Pacovská Maximum Contrast pohled do instalace, GHMP, Praha, 2015 foto: Galerie hlavního města Prahy.

 

Alžběta Cibulková

More stories by

Alžběta Cibulková