OFF_festival Bratislava Festival, ktorý posúva hranice fotografie

20. 12. 2015

OFF_festival Bratislava vznikol pred šiestimi rokmi ako alternatíva k tradičnému Mesiacu fotografie s cieľom priniesť autorov, ktorí reflektujú aktuálne tendencie vo svetovej fotografii, spochybňujú klasické fotografické žánre či spôsoby inštalácie. Dnes je festival už

Aktuálny ročník predstavil 21 projektov – sólových i kolektívnych, a to aj z mimoeurópskych krajín ako Južná Kórea, USA či Bangladéš. Koncepcia festivalu je od začiatku postavená na tematickom zadaní, ktoré sa však v prácach odzrkadľuje neraz veľmi voľne a v širokej rozmanitosti prístupov slúži skôr ako interpretačná perspektíva pre diváka. Názov tohtoročnej témy bol INTERPRET*ART a diela sa mali zaoberať otázkami autenticity, originality, rekonštrukcie, replikácie či apropriácie.súčasťou oficiálnej prehliadky Mesiaca fotografie,avšak svoj zľahka provokatívny charakter si, našťastie, zachoval.

Dekonštrukcia tradičného používania fotografického jazyka bola výrazne prítomná v skupinových projektoch, ktorých autori sú zväčša študenti alebo čerství absolventi umeleckých škôl a neboja sa experimentovať a posúvať limity našej skúsenosti s fotografiou. Ich inštalácie neraz pripomínajú laboratóriá, v ktorých sa fotografia rozkladá, premieňa, kontaminuje. Už nie je vnímaná primárne ako reprezentácia skutočnosti, ale viac ako reprezentácia spoločensko-kultúrnych fenoménov či simulácia procesov prebiehajúcich vo virtuálnom prostredí. Štúdio mladých maďarských fotografov vytvorilo hybridné diela (pod spoločným názvom Save As), využívajúce rôzne techniky (PrintScreeny z videí na Youtube tlačené slaným procesom alebo fotoknihy vyskladané zo záberov z Google Street View). Presahmi reflektovali nielen nestabilitu a premenlivosť identity fotografického média, ale aj našej vlastnej. Institut tvůrčí fotografie v Opave zas vyzýval návštevníkov k priamej participácii. Akcentoval tak ďalšiu z čŕt súčasnej fotografie – nevyhnutnosť mať aktívneho diváka. Pasivita môže spôsobiť, že vizuálne hry zapôsobia len ako prázdna estetická maniera.Jednoducho, no výstižne na tému reagoval súbor čiernobielych fotografií s názvom Killing Bechers od francúzskeho fotografa Swena Renaulta. Ten sa vo svojej tvorbe dlhodobo zaoberá funkciou kontextu vo fotografii, re-interpretáciou skutočnosti a pozíciou obrazu v spoločnosti. V spomenutom projekte Renault fotografoval vodojemy, ktoré kedysi fotografovali manželia Becherovci. Aproprioval tému, ale aj ich estetický model – centrálna kompozícia, chladná popisnosť. Avšak vodojemy na Renaultových fotografiách už nie sú hrdé skulptúry, ale rozpadávajúce sa stavby, postupne sa skláňajúce k zemi. Rozklad odohrávajúci sa v realite akoby symbolizoval aj postupný zánik jednej fotografickej tradície.

Popri analýze samotného média sa však vo vystavených projektoch objavovali aj sociálne či ekologicky angažované témy – Daesung Lee (KR) vizuálne reagoval na dezertifikáciu Mongolska, Tomáš Chadim (CZ) cez digitálne manipulácie akcentoval znásilňovanie krajiny technologickými stavbami, Lenka Lukačovičová (SK) sa v konceptuálnom cykle Šedá kniha zameriavala na osudy ženských väzenkýň. V posledných rokoch je rozšírená práca s už existujúcimi archívmi či vyzývanie k hľadaniu recyklačných stratégií – na OFF_festivale s týmito tendenciami pracovali fínski študenti Inštitútu umenia a dizajnu v Lahti, Rahul Talukder (BD) alebo Irene Hopfgartner (IT).


Umelec a kurátor tohtoročného Mesiaca fotografie v Montreale Joan Fontcuberta hovorí, že fotografia sa dnes nachádza v post-fotografickom veku, v novej ére vizuálnej kultúry. Balansovanie na pomedzí rôznych umeleckých aj komunikačných platforiem, koexistencia rozmanitých kánonov, ktoré čakajú na svoju identifikáciu, či neustále množenie obrazov, to sú len niektoré z jej príznakov. Príbeh fotografie sa v 21. storočí vyvíja veľmi rýchlo a rôznymi nepredvídateľnými smermi. OFF_festival to len potvrdzuje.

 

Daesung Lee Futuristická archeológia / Futuristic Archeology, fotografia,2014, archív umelca

Anna Adam Save As/Ulož ako fotografia,2012;

Tomáš Chadim Violated Landscape/ Znásilnená krajina fotografia,2014 obe foto: archív umelcov.

 

Michaela Pašteková je teoretička fotografie.

Find more stories

Home