POE(VI)ZIA – Vizuálna poézia Galéria Medium / Bratislava by

by 20. 12. 2015

V rámci Dní slovenskej literatúry 2015 pripravil kurátor Michal Murín v Galérii Medium výstavu pod názvom POE(VI)ZIA – Vizuálna poézia , ktorú zostavil z diel takmer päťdesiatich autorov troch generácií. Koncepcia výstavy sa zameriava na tvorbu autorov, ktorí vo svojich dielach presahujú hranice jedného média a sústreďujú sa na intermediálny vzťah slova a obrazu. Ide o výtvarníkov, ktorí pracujú s písmovým znakom či slovom a pristupujú k nemu ako k formálnemu prostriedku, ale tiež literátov, ktorí básnické diela obohatili o vizualitu.

Experimentálna poézia nie je v literárno-výtvarnom svete témou novou, práve naopak. Jej korene len na Slovensku siahajú až do 30. rokov 20. storočia, no i napriek tomu tento problém stále zostáva akoby na periférii záujmu slovenskej teórie umenia. Jedinou umeleckou osobnosťou, ktorej intermediálna tvorba zarezonovala intenzívnejšie, je M. Adamčiak. Vďaka výstave M. Murína sme mohli odkryť tento mnohovrstevný problém detailnejšie, pretože kurátor pripravil veľmi systematický prierez slovenským umením od prvých prejavov experimentálnej poézie v podobe nadrealistických básnikov (P. Bunčák, R. Fabry), cez rozkvet vizuálnej poézie v 60. rokoch v tvorbe už spomenutého M. Adamčiaka, ale aj J. Meliša či R. Sikoru, a rovnako českého umelca E. Ovčáčka. Zastúpená bola aj vizuálna poézia D. Tótha či V. Popoviča. V kontexte 60. rokov sa formovali aj ďalší vystavení básnici – Osamelí bežci (P. Repka, I. Laučík). Druhá vlna intermediálnych umelcov sa spája s polovicou 80. rokov: Umelci, ako napr. J. R. Juhász, ešte nadväzujú na experimenty 60. rokov, avšak do svojej tvorby zakomponovávajú aj  nové PC prvky. Počítačová typografia sa tak stáva novým prostriedkom výstavby diela. Tretiu vlnu zastupuje súčasná generácia mladých autorov, ako napr. Z. Husárová či D. Olejníková, ktoré ponúkajú básne vytvorené pomocou počítačových softvérov.

Výstava POE(VI)ZIA mala syntetizujúci, ale aj novátorský charakter, pretože otvorila nezmapovaný terén intermediálnych presahov, ktoré zatiaľ len čakajú na nové interpretácie.

Pohľad do inštalácie výstavy POE(VI)ZIA – Vizuálna poézia v Galérii Medium, foto: Danica Balgavá.

 

Katarína Ihringová

More stories by

Katarína Ihringová