STILL NOT IT by

by 20. 12. 2015

Still not it (Stále to nie je ono) je na prvý pohľad obyčajná výstava študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá nám okrem iného dáva priestor aj na zamyslenie sa nad významom výučby vizuálneho (ale aj iného) umenia na Slovensku. Táto výstava vznikla na základe dlhších diskusií medzi študentom a pedagógom.

Výstava, ktorej spolukurátori boli Adam Macko, študent na Katedre grafiky a experimentálnej tvorby vedený Petrom Rónaiom, a Ivana Komanická, teoretička umenia, kurátorka a asistentka na Fakulte umení v Košiciach, je o pochybnostiach, nárazoch a o nepreskúmaných teritóriách. Je to kurátorský koncept ľudí, ktorí napriek rozdielom (študent – vyučujúci) má byť vnímaný ako projekt dvoch rovnocenných partnerov.

Vystavené diela nereprezentovali zvyčajné smerovanie autorov, boli to skôr ojedinelé výstrely experimentovania mimo zaužívaných postupov. Výstava pôsobila skutočne „nárazovitým“ dojmom. Rozdiely v niektorých prístupoch neboli utlmené, ale naschvál vyzdvihnuté. Niektoré práce, ako ručne vyrobené zbrane od Pavla Červeniaka Umenie ako zbraň, alebo textová práca Jakuba Steranku Znak, pôsobili až humorným dojmom.

Kolaborácia, otvorenosť, medzigeneračná spolupráca nie sú pojmy, ktoré by hýbali slovenským spoločenským životom a ešte menej sa to týka umelecko-akademickej sféry. Spoločné projekty typu profesor – súčasný študent tu už boli, no skôr ako nejaký výber „najlepšieho, čo tu máme“. Iniciatívy, ktoré by boli na jednej úrovni, sú v týchto zemepisných šírkach skoro neslýchané a sú vnímané skôr ako neprofesionálny alebo minimálne neštandardný prístup, a nie ako experimentálne, odvážne alebo inšpirujúce. Kolaborácia, autorstvo, posúvanie hraníc sú však oblasti, ktoré umelci, teoretici a edukátori na celom svete skúmajú už niekoľko rokov. Nehovoriac o búrlivej debate, ktorá existuje okolo výučby vizuálneho (ale aj iného) umenia vo vysokoškolskom prostredí prameniacej ešte z čias romantiky, zo začiatku 19. storočia. Tento princíp výučby je zameraný na „majstra“ a jeho asistentov, ktorí majú monopol vo výučbe svojich študentov. A práve preto túto výstavu vnímam ako veľmi odvážnu v tom, ako integruje teóriu a prax. Still not it je na prvý pohľad roztrieštená, no ľahkosť a schopnosť nebrať sa vážne sú väzby, ktoré ju spájajú.

 

Pohľad do výstavy Still not it; zľava doprava: Gregor Nadzam / Close up / fotografia / 70 × 50 cm / 2015;

Pavol Červeniak / Umenie ako nástroj ako zbraň / súbor epických artefaktov / objekty, rôzne rozmery / 2015;

Adam Macko / Autoportrét(podľa dvoch viet m. Zhenga) / akryl, plátno / 40 × 40 cm / 2015 / foto: Peter Cábocky.

 

Peter Cáborský

More stories by

Peter Cáborský