SÚČASNÉ SRBSKÉ UMENIE by

by 20. 12. 2015

V košickej Kunsthalle/Hale umenia predstavujú kurátorky Sanja Kojić Mladenov a Svetlana Mladenov súčasné srbské umenie. Výstava Podmanená existencia s nezmyselne preloženým a uvádzaným podtitulom Umelecká scéna srbského súčasného umenia (v origináli Savremena umetnička scena Srbije/Serbian contemporary art scene) bola pred Košicami prezentovaná v Národnom múzeu výtvarných umení v Taiwane (máj – august 2014) a v Múzeu súčasného umenia v meste Banja Luka (apríl – máj 2015). Kurátorky vo svojom texte vykresľujú stav, v akom sa nachádza súčasné umenie v Srbsku: je na okraji záujmu spoločnosti a prežíva v stave, ktorý definujú ako „tlmená existencia“. Práve toto slovné spojenie sa stalo centrálnym bodom výstavy i jej pôvodným názvom (Prigušena egzistencija/The subdued existence). Zastúpených je pätnásť umelcov, resp. umeleckých zoskupení (diStruktura, MP_art), ktorí sa vyrovnávajú so srbskou transformujúcou sa spoločnosťou najmä prostredníctvom analytických, kritických a angažovaných prístupov. Video Hluk (1998) Zorana Todorovića je vytvorené zo záberov stabilného zariadenia slúžiaceho na zaznamenávanie krátkych video správ. Divákom ponúka rozmanité odkazy – verbálne i neverbálne, nahraté chodcami v belehradských uliciach a obyvateľmi psychiatrickej liečebne. Andrea Palašti vytvára v priestorovej inštalácii Balkánske disco (2010 – 2012) simulované prostredie, ktoré začali využívať nočné kluby v európskych mestách ako esenciu exotického a stereotypne vnímaného „balkanizmu“. Goran Despotovski v diele Výber (2013) vytvára anonymný zhluk bábok v životnej veľkosti a bez tváre, oblečených v mužskom uniformnom odeve, ako metaforu odcudzenia a stádovitosti. Naliehavá, až neznesiteľná jednokanálová videoprojekcia Viera (2014) dvojice MP_art (Maja Budžarov a Predrag Šiđanin) spája šokujúce zábery brutálneho násilia a utrpenia, ktoré sú spôsobené náboženským fanatizmom a vzájomnou neznášanlivosťou. Z vystavených diel je zrejmé, že súčasná srbská umelecká scéna nie je ani podrobená, ani pokorená, ako nám to sugeruje slovenský preklad titulu výstavy.

 

Goran Despotovski / Selection / 2013 / foto: archív Kunsthalle / Hala umenia Košice.

 

Peter Megyeši

More stories by

Peter Megyeši