Anna Daučíková Centrum pro současné umění Futura / Praha by

by 26. 3. 2016

V česko-slovenském prostředí je málo umělkyň či umělců, kteří by se dobrovolně hlásili k feminismu. Stejně tak je málo těch, které bychom mohli označit výrazem „queer“. Annu/Anču Daučíkovou, stejně jako její retrospektivu v galerii Futura, lze zařadit do obou kategorií.

Přijetí označení „queer“ ve smyslu popření představy automatické dichotomie mužského a ženského rodu a s ní spojené heterosexuality je v podání této slovenské video-umělkyně bytostně politickým gestem. Videa prezentovaná na výstavě se dotýkají témat příznačných pro feministický diskurz. Umělkyně otevírá problematiku vztahu instituce a jednotlivce, evokuje feministické moto „soukromé je veřejné“, pracuje s konceptem politického těla a pohledu („gaze“) a zároveň prostřednictvím vlastního těla i ryze diskurzivních strategií zosobňuje queer subjekt.

Výsledkem je sugestivní svědectví z pozice „divného“, které narušuje nejen zažitá očekávání týkající se podob a fungování genderu a sexuality, ale i nesamozřejmost samotné „normality“.

 

Anna Daučíková Queen‘s Finger , 1998 00:03:54, PAL, color, sound D005 03 foto: archiv umělkyně.

 

Zuzana Štefková

More stories by

Zuzana Štefková