CENA KRITIKY ZA MLADOU MALBU by

by 26. 3. 2016

Markéta Magidová: Cena kritiky za mladou malbu právě uzavřela svůj devátý ročník. Spatřujete nějaké rozdíly či vývoj v přístupu k malbě dnes a před devíti lety?

Vlasta Čiháková Noshiro: Tematické zadání „Malba a její přesahy“ je po celou dobu stejné, ale je zde zřejmý velký posun od prezentace závěsného obrazu k prostorovým instalacím, v pojetí obrazu také posun od solitéru k sériím. Při posledním 9. ročníku byl Tomáš Absolon (2. cena) prakticky jediný, u něhož obstály jednotlivé obrazy samostatně.

MM: Finalisté letošního ročníku se zabývali více „přesahy“ malby, které máte v podtitulu soutěže než někteří finalisté předchozí. Zároveň se věnují abstraktnějším polohám práce. Čím si to vysvětlujete?

VČN: Převaha abstraktního vyjádření souvisí s celkovou krizí principu zobrazování v současné malbě. Není to nic nového, pocity nemožnosti objektivního zobrazování přetrvávají od vynálezu konkurenčního média fotografie po celé 20. století dodnes, a jestliže se v malbě minulých ročníků Ceny kritiky objevovala figurace, byla to figurace citovaná z jiných obrazů či mediálních zdrojů, jež krizi zobrazování jen dokládá. Současná tendence k abstrakci je řečeno slovy poroty výsledkem „koncentrovaného malířského hledání a zájmu o osvobozený až expresivní rukopis. Postmoderně rozkročený výrazový rejstřík autoři používají jak ve formálně pojaté abstrakci, tak v abstrahované realistické malbě.“ Znamená to, že se malíři snaží zachytit subjektivně ty střípky reality, jež jim utkvěly z různých důvodů v jejich vizuální paměti, a proto se také vyjadřují v sériích obrazů.

MM: Máte plány, jak cenu do budoucna rozvíjet?

VČN: Vzhledem k tomu, že příští rok oslavíme 10. jubileum Ceny kritiky, plánů na vylepšení soutěže máme několik, počínaje vydáním sborníku a konče uspořádáním jubilejní výstavy laureátů. Jinak budoucí vývoj soutěže do značné míry souvisí s koncepčním vývojem malby jako takové, pokoušíme se ovšem jej stimulovat, buď tematickými, nebo konfrontačními výstavami doma i v zahraničí.

 

Výstava Finalistů 9. Ceny kritiky za mladou malbu / 2016 / pohled do instalace děl Martina Lukáče (laureáta soutěže) / foto: Daniel Zewdie.

Výstava Finalistů 9. Ceny kritiky za mladou malbu / 2016 / pohled do instalace děl Tomáše Absolona (2. místo) / foto: Daniel Zewdie.

 

Markéta Magidová

More stories by

Markéta Magidová