Ira Svobodová ZAHORIAN & VAN ESPEN Gallery / Bratislava by

by 26. 3. 2016

Svobodovej maliarsky program začal nadobúdať jasné kontúry už od prvopočiatkov jej tvorby. Nájdeme tam síce ešte figúru umiestnenú na veľkom farebnom pozadí či rôzne „grafity inšpirácie“, vrátane tenkou linkou naznačených ľudských alebo zvieracích postáv, no záujem o vyprázdnený priestor, interiér i exteriér, dominuje od začiatku. Industriálne prostredie, architektúra v náznakovej vizualizácii veľkých farebných mnohouholníkových plôch sa postupom času stále viac abstrahuje a nanovo konštruuje. Transformuje sa do hrubých farebných veľakrát zalomených liniek, spočiatku vystupujúcich z neutrálneho pozadia. Časom sa linky začínajú stenčovať a stále ešte prevažne monochromatické pozadie nadobúda tvar mnohostenov. Autorka sa čím ďalej tým, viac posúva od zaznamenávania k vytváraniu vlastných fiktívnych priestorov.

V kolekcii stredo- a veľkoformátových akrylov vystavených v bratislavskej ZAHORIAN & VAN ESPEN Gallery nadväzuje Ira Svobodová na túto základnú tému svojej tvorby novými postupmi. Neabstrahuje, ale ilúziu „makrosveta“ realizuje detailom „mikrosveta“: viackrát prehnutý, horizontálne či vertikálne umiestnený list zväčša bieleho papiera vytvára priestorovú ilúziu pripomínajúcu expresívnosť scénografie experimentálnej medzivojnovej nemeckej kinematografie. Veľké plochy domodelované tieňmi sú ako kulisy čakajúce na príbeh. Ešte nepopísaný list papiera môžeme otáčať tak alebo tak, vidieť ho na temnom či žiarivejšom pozadí, hrať sa s fantáziou, aký to bude príbeh, ktorého jednotlivé časti by sa nám „na preskáčku“ vyjavili. A zatiaľ hra svetla a tieňov, labyrint stien, ktorý vzniká pod neviditeľnými rukami, studeno a tajomne „lazúrovo“ žiari na diváka.

Obrazy vyznievajú ako priamo vytvorené pre potreby ZAHORIAN & VAN ESPEN Gallery: industriálny priestor citlivo transformovaný na výstavný, s ostrými hranami začínajúcimi už pri vstupe na pozemok, sivá fľakatá podlaha ako kontrapunkt k monochromatickým plochám, z ktorých sú „príbehy bez ľudí“ Iry Svobodovej skonštruované.

 

Pohľad do výstavy Iry Svobodovej v Zahorian & Van Espen Gallery foto: Damas Gruska.

 

Damas Gruska

More stories by

Damas Gruska