Laďa Gažiová Galerie Jelení / Praha by

by 26. 3. 2016

Výstava Ladi Gažiové Oblak v kalhotách se těžko hodnotí. Jako by se totiž všemi prostředky snažila vymanit z kontextu uměleckého světa, než aby se vůči němu vymezovala.

Gažiová hledá harmonii v šetrném využití prostoru pro vystavené obrazy. Tento skromný přístup jako by se pohyboval výstavou ve všech jejích momentech. Samotná malba se zcela vzdálila od jejího nejznámějšího období ovlivněného street artem a řezanou grafikou sourozenců Anežky a Jakuba Hoškových. Aktuálně se autorka zčásti přibližuje artbrutovým obrazům, které v rámci kurátorsko-uměleckého projektu zapůjčila na výstavu ze sbírky Muzea romské kultury v Brně v Galerii Luxfer, či se vrací ke svým nejstarším obrazům z období před rokem 2006, nyní ale očištěným od stylových nánosů. Malba je zároveň naivně statická, ale současně profesionálně redukovaná až do expresivní síly výrazu jako v případě hlavně pušky či kanónu nebo zelí na stole s bramborami. Napětí se nejvíce zpřítomňuje mezi celkovou dystopickou náladou a ztvárněním, jež připomíná až naivně poetické ilustrace dětských knih, jako je tomu u prádla visícího na vraku letounu Stealth nebo u buldoka na vodítku se seriózním výrazem v uniformě generála. Tato kontradikce však spíše než aby vedla k anekdotičnosti, podtrhuje celkovou atmosféru bezčasí, které eliminuje do těžko časově zařaditelné neurčitosti i samotný styl malby. Celkový výraz tak poté neustále osciluje mezi bezútěšností a přívětivostí. Motiv přepínání najdeme zdůrazněný i v textu Václava Magida o obrazech hrůzy, které v nás v konečném důsledku paradoxně upevňují pocit bezpečí.

Otázkou však zůstává, co a komu je výstava schopna sdělit a nakolik zůstává jen jakousi soukromou potřebou hypersenzitivního jednotlivce. Nejsem schopen odpovědět, zda můžeme onu poetickou skromnost číst jako dialog se širším publikem, a zda ji toto publikum bude vnímat. Nicméně se domnívám, že těžko obstojí v globálním kolotoči umění tolik zaměřeném na „instantnost“. Nedá se však říci, že by k ní nabízela přímo alternativu, spíše se ho v jakémsi tichém smutku odmítá zúčastnit.

 

Pohled do instalace výstavy Ladi Gažiové Oblak v kalhotác h. Zleva: Bez názvu , 100 × 145 cm sprej na plátně Bez názvu , 50 × 80 cm sprej na plátně Bez názvu , 60 × 90 cm sprej na plátně foto: Radek Jandera.

 

Michal Novotný

More stories by

Michal Novotný