LUBOMÍR TYPLT: TIKAJÍCÍ MUŽ KAREL SRP, LUBOMÍR TYPLT A PETR VAŇOUS by

by 26. 3. 2016

Monografická publikace z pera Karla Srpa pojednává Typltovu tvorbu v osmi kapitolách, v nichž jsou naznačeny stěžejní mezníky jeho tvorby. Srp úvodem poukazuje na Typltovy autoportréty, jejichž negace vypjatého individualismu je kódem k následné cestě systematického průzkumu. Srp upozorňuje také na specifickou dvojkolejnost tvorby, která v posledních letech vedla v jejich vyústění od existencialisticky podbarvené polohy ve zkoumání výrazových možností média. Kromě poutavých interpretací jednotlivých děl, kladených také do souvislosti s Typltovými texty pro hudební uskupení WWW, vyniká publikace také zájmem o technické záležitosti vzniku pláten, které v kontextu Typltovy tvorby sehrávají stěžejní úlohu. Závěrem je Srpův pohled doplněn také o dva starší texty Petra Vaňouse ozřejmující další fazety Typltovy tvorby.

Česko-anglické znění, kvalitní fotografie a pečlivě vypracované biografické a bibliografické zdroje tvoří dohromady reprezentativní ukázku toho, jakým směrem by se měl segment uměleckých monografií ubírat.

 

Barbora Ropková

More stories by

Barbora Ropková