Prízraky spoločensky mŕtvych tranzit.sk / Bratislava by

by 26. 3. 2016

V posledných mesiacoch silno rezonujúcu tému migrácie a s ňou úzko súvisiacu problematiku sociálneho vylúčenia paralelne reflektujú v Bratislave dve výstavy. No zatiaľ čo projekt Strach z neznámeho v Kunsthalle nazerá na problematiku cez aktuálnu tému utečeneckej krízy bez hlbšieho skúmania historických kontextov, zámerom výstavy v tranzit.sk je ukázať problematiku kolonializmu, utečenectva a sociálneho vylúčenia v historickom kontexte a naznačiť súvislosti medzi migráciou, ekonomickými nerovnosťami a sociálnymi konfliktami.

Kurátor Christian Kravagna poukazuje na rôzne systémy, ktoré pomocou fyzickej separácie (tábory, väzenia, ploty, múry) zbavujú ľudí občianskych práv či spoločenského postavenia. Od európskych koloniálnych režimov, cez ekonomický systém otrokárstva v Amerike vystriedaný rasovou segregáciou, nútené trestanecké práce až konečne po nelegálnych imigrantov, väzňov a Rómov. Všetky tieto múry fyzicky vymedzujú ekonomické, etnické a rasové rozdiely.

Výstava prezentuje okrem piatich súčasných umelcov (Robert Gabris, Mulugeta Gebrekidan, Christine Meisner, Juri Schaden, Emma Wolukau-Wanambwa) sériu fotografií francúzskeho sociológa Pierra Bourdieua. Fotografie zobrazujúcu násilné presídľovanie pôvodného obyvateľstva do táborov v Alžírsku koncom 50. rokov 20. storočia. Francúzska kolonizačná politika, ktorej cieľom bolo vykorenenie pôvodného obyvateľstva a reorganizácia spoločnosti, však nebola účinná. Jej výsledkom bolo masová migrácia do Francúzska. Dielo Wade in the Water Christiny Meisner približuje tému otrokárstva. Autorkine kresby sú mapami, návodmi a záznamami únikových ciest otrokov v Severnej Amerike za slobodou, do štátov bez otrokárstva na sever od rieky Ohio. Napokon spomeniem dielo Auropa Mulugeta Gebrekidana. Autor vo videu stojí v oranžovej záchrannej veste s igelitovou taškou v ruke pred nákupnými centrami v rôznych európskych metropolách. Utečenca, ktorý nasadil svoj život pre vidinu slobody a lepšej budúcnosti, si však okoloidúci nevšímajú.

 

Prízraky spoločensky mŕtvych záber z inštalácie výstavy vľavo: Juri Schaden Entwürfe (Náčrty) , 2013 video, 22 min; vpravo: Fotoarchív Pierre Bourdieu Camera Austria, Graz, 1957 – 1961 foto: Andrea Kalinová.

 

Alexandra Niczová

More stories by

Alexandra Niczová