Simona Štulerová Nite, karosérie a „analógové“ médium maľby by

by 26. 3. 2016

Osobitú polohu súčasnej maľby na slovenskú scénu prináša Simona Štulerová (nar. 1987 v Krompachoch), nedávna absolventka Ateliéru súčasného obrazu doc. Adama Szentpéteryho na Fakulte umení TU v Košiciach (2014). Ide o charakteristickú kombináciu techník a materiálov, kde sa objavujú akrylové plátna, nite, výšivky na kanave či prešívanie autoplechov. Prináša tým novú mediálnu podobu krajinomaľby a melancholického krajobrazu. Základnou témou jej práce je analýza a konflikt prírodného a civilizačno-kultúrneho prostredia. Ide o prieniky týchto teritórií, o rozklad krajiny, o postupné vytrácanie sa čistej prírody. Štulerová vytvára štylizovaný svet geometrických tvarov krajinných celkov, do ktorých ostro vstupujú a zasahujú fragmenty architektúry a konštrukcií. Postupne ľudskú figúru nahrádzajú iba prírodné detaily – náznak lesov, stromov či pohorí. Premysleným usporiadaním týchto štylizovaných prvkov krajiny a architektúry až na hranicu rozoznateľnosti maliarka formuje osobité obrazové koláže.

V poslednom období maliarka posúva svoj kľúčový motív stretu dvoch svetov aj do razantnejšej materiálovej polohy. Prenáša krížikovú výšivku na vybrané kusy automobilových karosérií, „prevŕtava“ plechy jemnou výšivkou s doplnkami subtílneho tylu. Tým posúva tichý maliarsky dialóg do novej naliehavejšej výzvy, do prudkého stretu materiálov s istým metaforickým vyznením. Výšivka na plechu zastupuje pokoru, trpezlivosť a odveké tradície, kým autovraky reprezentujú aktuálny, zrýchlený a turbulentný obraz dneška. Nakoniec môžeme tieto práce čítať aj z rodových hľadísk: krehké ženské výšivky na pozadí maskulínnych starých karosérií. Zdá sa, že autorka pri destilovaní krajinných motívov stále vytvára intenzívne obrazy súčasnosti, nech už ich projektuje na plátno, kanavu, alebo na vraky áut.V roku 2014 autorka vnášala na plátno ešte iný prvok – motív tradičnej krížikovej výšivky. Výšivku predtým modifikovala pomocou počítača, čím vytvárala ďalšiu dôležitú vrstvu obrazu – niekedy v technickej podobe hustej mriežky či kulisy, inokedy aktívne vstupovala do prvého plánu, do prírodno-civilizačného dialógu. Simona Štulerová tak integruje klasické „analógové“ médiá maľby a textilnej výšivky s digitálnym obrazom, ktorý filtruje počítačový softvér. Svoje kolážové maľby s obľubou formátuje do kruhových kompozícií, aby podporila dojem opakovania, otáčania či cirkulácie konfliktu prostredí. V niektorých prácach umelkyňa používa priamo krížikovú výšivku na kanave s istou úctou k tradičnému médiu minulých generácií – tá často spĺňala aj funkciu závesného obrazu a bola hmotným vyjadrením vzťahu človeka k prírode. Výšivka – „krehkosť nite pretkávajúcej vlákna textilu“ – podľa slov samotnej autorky vyjadruje „krehkosť a jemnosť pretrhnutia puta medzi človekom a čistým naturálnym prostredím“.

 

Simona Štulerová Za múrmi, 2016, komb. technika – výšivka na železe, fix,tyl,165× 150 cm.
Bilboard, 2015, výšivka na kanave, 25 × 25 cm. Obe foto: archív autorky.

 

Vladimír Beskid je kurátor a historik umenia.

More stories by

Vladimír Beskid