TABAČKA GALLERY by

by 26. 3. 2016

Tabačka Kulturfabrik v Košiciach po rozsiahlej rekonštrukcii v máji minulého roku slávnostne predstavila novovzniknuté priestory s ambíciou združovať v nich a podporovať všetky podoby kultúrnych aktivít. V rámci ich rozšírenia vznikol tiež „white cube“ galerijný priestor určený na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. Po krátkom „warm-upovom“ (nečinnom) období od otvorenia začala výstavný priestor svojím programom napĺňať už etablovaná domáca Make Up Gallery. Jej pôsobenie však malo len hosťujúci charakter, keďže na ďalšom pokračovaní sa s predstaviteľmi Tabačky napokon nedohodli.

Od roku 2016 tak vzniká úplne nová Tabačka Gallery, ktorej vedenie bude pre najbližšie obdobie prináležať umeleckej publicistke a kurátorke Diane Majdákovej. Tá prichádza s tematicky jasne zadefinovanou celoročnou výstavnou koncepciou. Konkrétne pôjde o medzinárodný kolaboratívny umeleckovýskumný projekt OFF LIMITS, zameraný na podoby cenzúry a regulácie v súčasnom umení a kultúre. Prizvaní budú účastníci (kurátori, umelci a pod.) prevažne z okolitých krajín, aby prostredníctvom výstav, diskusií či publikácií reagovali na zvolenú tému. Prvý verejný výstup tohto projektu bol v spolupráci s ukrajinským združením Izolyatsia odprezentovaný na vernisáži 27. apríla 2016.

 

Výstavný plán však počíta aj s umelcami mimo projektu, či už domácimi, alebo rezidenčnými. Práve vernisážou výstavy Jakuba Hošeka, ktorý predstavil práce vytvorené počas trojmesačného obdobia stráveného v Košiciach v rámci Vyšehradského rezidenčného programu, Tabačka Gallery oficiálne zahájila svoju činnosť.

Galéria si okrem iného kladie za cieľ vytvoriť participatívny priestor, ktorý by v intenciách „tbck filozofie“ nebol určený len pre úzku komunitu. Aj vzhľadom na jej neveľké rozmery počíta s možným presahom do iných priestorov Tabačky a okolia či podporou umenia vo verejnom priestore. Otvoriť platformu pre nadväzovanie kultúrneho dialógu, rozvíjať aktuálne spoločenské témy a podporovať umelecký i občiansky aktivizmus – to všetko sú ambiciózne myšlienky projektu, ktorý vďaka svojej stratégii nesie potenciál rezonovať dlhodobejšie.

 

Obe foto: Pohľad do výstavy Jakuba Hošeka / Tabačka Gallery / foto: Nik Timková

 

Marek Kuchár

More stories by

Marek Kuchár