ATELIER XIII by

by 15. 6. 2016

ATELIER XIII je nový výstavný priestor, ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave, na mieste bývalej galérie Enter. Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Doposiaľ sa tu predstavili diela Erika Bindera, Erika Šilleho a Borisa Sirku, Kataríny Janečkovej Walshe, Mateja Fabiana či Svetlany Fialovej.

Mária Janušová: Kedy vznikol ATELIER XIII? Čo vás viedlo k myšlienke založiť takýto typ galerijného priestoru?

Juraj Ličko: ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a otvorený bol 29. mája 2015 prvou vernisážou Erika Bindera. Nejde však o galériu s otváracími hodinami, ale o ateliér. Ako to bude v budúcnosti s otváracími hodinami, ukáže až čas a peniaze. Radi by sme boli verejnosti prístupní čo najčastejšie. Zároveň sme dobre lokalizovaní vo dvore s výkladom, cez ktorý je vždy vidieť časť expozície. K vzniku takéhoto priestoru viedlo viac momentov v mojom živote. Jedným z nich bola ponuka priestoru a druhou sen prevádzkovať priestor s aktivitami mne blízkymi. A taktiež potreba mať aj prezentačný priestor a miesto na stretávanie sa.

MJ: Čo je poslaním ATELIERu XIII? Zameriavate sa len na výstavnú činnosť a predaj diel alebo sa venujete (či chcete venovať) aj iným aktivitám, spojeným s umeleckou prevádzkou?

JL: Keďže nejde o galériu, nechceme sa správať úzkoprso. V prvom rade priestor slúži na prezentáciu známych a mne blízkych umelcov – maliarov, nakoľko aj ja maľujem a mám za sebou viacero výstav. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity. Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov. Sústreďujeme sa však na maliarov. Zároveň priestor využívame aj ako ateliér pre tvorbu. Konkrétne u nás tvorí absolventka knižnej ilustrácie z VŠVU Kristínka Kubáňová.

MJ: Aká je dramaturgická koncepcia ATELIERu XIII? Chcete sa orientovať len na maľbu a kresbu alebo sa plánujete zamerať aj na iné médiá? Z vašich doterajších výstav vyplýva, že staviate na známe mená súčasnej slovenskej scény. Máte v pláne vystavovať aj menej známych umelcov, objavovať a presadzovať „nové talenty“?

JL: Dramaturgická koncepcia ATELIERu XIII je jasná. Sústreďujeme sa na mladú slovenskú maľbu. Ale nebránime sa zahraničným umelcom. Kto konkrétny to v budúcnosti bude, zatiaľ nechceme prezradiť. Jediné, čo radi prezradíme, je, že to bude taktiež absolvent/ka výtvarnej vysokej školy – akadémie. Chceme v blízkej budúcnosti nadviazať spoluprácu so zahraničím, pripraviť výmenné výstavy. Postupne sa budeme venovať aj iným médiám, ale v prvom rade pôjde o maľbu a jej blízke médiá. Dramaturgiu staviame na známych menách súčasnej scény, ale nakoľko sú to stále mladí ľudia, sme toho názoru, že stále sú „novými talentami“.

MJ: Vyhovuje vám výstavný priestor aj napriek svojim menším rozmerom a zaklenutiu?

JL: Áno, vyhovuje. Pretože má príjemnú atmosféru a v priestore sa dobre cítime. Pri prezentácii to môže spôsobiť problém, ale na druhej strane by prezentácia diel mala komunikovať s priestorom, v ktorom je inštalovaná. Nemám rád, keď je priestor na prezentáciu príliš sterilný, čo náš priestor naozaj nie je. Sú toho dôkazom naše vernisáže, pretože ak niektorú navštívite a vydržíte sa zdržať dlhšie ako polhodinu, môže sa vám stať, že ATELIER XIII opustíte ďaleko po polnoci.

MJ: Akým spôsobom financujete chod ATELIERu?

JL: ATELIER XIII je zatiaľ financovaný čisto z mojich zdrojov. Ale určite v blízkej dobe budeme hľadať sponzorov a granty pre pokrytie nákladov prevádzky. Stále nám však veľmi pomáhajú sponzori so zabezpečením občerstvenia a tlačovín na vernisáže.

MJ: Môžete, prosím, priblížiť výstavný plán na nasledujúce mesiace?

JL: Plán máme vytvorený na dostatočne dlhú dobu, ktorá je potrebná pre prípravu diel umelcov. Avšak neradi upresňujeme v predstihu konkrétne mená.

WWW.ATELIERXIII.COM

 

Mária Janušová

More stories by

Mária Janušová