Jaroslav Kyša ZAHORIAN & VAN ESPEN Gallery / Bratislava by

by 15. 6. 2016

Slovenský autor Jaroslav Kyša (1981) vyprofiloval svoj umelecký prejav do aktuálnej podoby, v ktorej sa spája technická náročnosť s minimalistickou formou a postkonceptuálnym uvažovaním. Navracia sa do minulosti, aby poukázal na problémy súčasnosti. Robí to symbolicky, k čomu využíva príznačné materiály, tvary či jednoduché performatívne gestá. Realitu narúša drobnými intervenciami a prisvojuje si banálne predmety, ktoré upravuje podľa svojej potreby. Často si vyberá pálčivé témy, ktoré sa snaží reflektovať.

Projekt Zero Meridian v bratislavskej Zahorian & Van Espen Gallery bol Kyšovou prvou samostatnou výstavou v Bratislave od roku 2012. Site-specific projektu dominoval typický formálny minimalizmus, neutrálna až chladná estetika a striedma, no o to harmonickejšia inštalácia samotnej výstavy. Autor sa v nej vyjadril k uvažovaniu ľudstva a geopolitickým problémom, k čomu si dopomohol využitím fyzikálnych a prírodných zákonov. Ich tradičné fungovanie však narušil, výsledkom čoho boli akési „skraty“ v realite. (Napr. v podobe neprirodzenej gravitácie – znepokojivo sa pohybujúca guľka vo videu Všetka váha sveta či nahnutá hladina vody v pohári.) Gros výstavy tvoril kinetický objekt A-B (spolupráca s Jonathanom Ravaszom), ktorý mal formu ohnutej kovovej tyče. Polkruh tiahnuci sa zo stropu k podlahe galérie symbolizoval nultý poludník otáčajúci sa proti pohybu našej planéty. Pomalý posun si jednotlivec nemohol uvedomiť, podobne ako si často neuvedomujeme iné súvislosti a dopady svojich rozhodnutí. Spoločným motívom vystavených diel bol tvar kruhu, ktorý v sebe nesie mnoho významových konotácií. Premietol sa aj do pohyblivého objektu All of us vytvoreného z automatického vysávača. Jednoduchá metafora unikajúceho čierneho zrkadla, ktoré narážalo do návštevníkov galérie a jej stien, doslova reflektovala nás, naše myšlienky a všetko navôkol.  Kyšova multimediálna tvorba zaujme univerzálnym vizuálnym jazykom zrozumiteľným aj v medzinárodnom prostredí. V Zahorian & Van Espen Gallery sa mu podarilo vytvoriť presvedčivý projekt, ktorým potvrdil svojekvality.

 

Pohľad do inštalácie výstavy Jara Kyšu v Zahorian & Van Espen gallery Bratislava foto: Marko Horban. Courtesy: Zahorian & Van Espen gallery Bratislava, Praha.

 

Michal Stolárik

More stories by

Michal Stolárik