Milan Houser Dům umění města Brna / Brno by

by 15. 6. 2016

Obrazy Milana Housera otevírají více možností uchopení. Slovenský kurátor Vlado Beskid, který Houserovy umělecké projekty prezentoval již při třech příležitostech, se nyní pokusil o syntézu umělcova díla.V souvislosti s retrospektivním výstavním projektem s názvem Barvometrie nás napadá: Je to ještě malba? Je to dialog mezi malířstvím a architekturou? Je to objekt? A je to vůbec retrospektiva autorovy takřka dvacetileté tvorby?

Velkorysá individuální prezentace totiž není koncipována jako ohlédnutí za vlastním tvůrčím vývojem, ale jedná se především o instalaci objektů vytvořených přímo pro prostředí Domu umění. Zvláště aktivní zásahy do světelné atmosféry jednotlivých místností tónovaným vrstvením barevných cákanců na stropním světlíku opanují prostor takřka totálně. Akční dimenze tohto procesu, kdy se umělec při tvorbě pohybuje po střechách a maluje kýblem barvy, vyznívá významněji v kontrastu s ústředním objektem výstavy. Tím je zde monumentální site specific instalace s názvem Barvometrie . Je to mohutný blok cca 8 metrů dlouhých červených krápníků vertikálně zavěšených od světlíku, které strukturou vytvořenou stékající barvou připomínají subtilní krasové útvary. Ve vzniklém stalaktitickém objektu křehkých rudých vykřičníků je kondenzován čas.

Umělec se dlouhodobě zabývá výzkumem materiálnosti barvy ve vztahu k prostoru, což demonstrují i instalace ve dvou menších bočních sálech. Autor se v nich opět koncentruje na přetékání laků přes okraj obrazů, pracuje s jejich mnohakilogramovými hmotami i s plochami s vysokým leskem, které zrcadlí a zmnožují svět kolem. Plátna jsou srostlá se speciálními kovovými konstrukcemi a budí zdání antropomorfních sochařských objektů, což otevírá novou dimenzi Houserova přístupu ke zkoumání malby.

Během slavnostní finisáže výstavy byl 1. 5. 2016 představen nový obsáhlý katalog reflektující autorovu tvorbu od roku 2008. Milan Houser tehdy začal využívat speciálních bezbarvých laků, které postupně technologicky upravil tak, aby vyhovovaly jeho experimentům s médiem malby.

 

Milan Houser pohled do instalace Barvometrie Dům umění města Brna Brno, 2016 foto: Martin Polák.

 

Pavlína Míčová

More stories by

Pavlína Míčová