NENARATIVNÍ SEKCE ANIFILMU 2016 by

by 15. 6. 2016

Třeboňský Anifilm se profiluje jako mezinárodní festival animovaného filmu, jehož dramaturgie sleduje takovou filmovou tvorbu, která je součástí tradiční distribuční sítě kin a televize. Nicméně zahrnuje i takové filmové sekce, které ukazují animaci v jejích dalších podobách a uplatněních, jako jsou počítačové hry a nenarativní snímky, jež je například možné prezentovat jako součásti galerijních instalací. Právě soutěžní sekce abstraktních a nenarativních animovaných filmů zaujímá mezi diváckými lákadly, kterými jsou především premiéry celovečerních snímků a retrospektivy matadorů světové animace, prostor pro širší uvažování o animaci.

Do letošní soutěže bylo přijato dvaadvacet krátkých filmů a vítěze vybírala tříčlenná porota. Výtvarnice a animátorka Vera Neubauer, působící ve Velké Británii, a ilustrátor, autor komiksů a 3D animovaných filmů Ondřej Švadlena pracují s animací jako s nástrojem oživování fantazií a surreálných světů. Třetí porotkyní byla španělská animátorka Carolina López Caballero, která dnes působí jako kurátorka filmových programů muzeí a festivalů. Mimo jiné byla kurátorkou výstavy Metamorfózy: Fantastické vize Starewitche, Švankmajera a bratří Quayů. Není tedy divu, že takto vyprofilovaná porota vybrala jako vítěze sekce rakouský snímek Nepřítomný (Absent). Jeho režisérka Nikky Schuster v něm kombinuje reálné prostředí, které animuje pomocí pixilace a prokládá intervencemi digitální animace. Pátrající kamerou ohledává na první pohled nevábná zátiší odpadků, skládek a rozvalin. Nahlíží do štěrbin, spár a trubek, kde objevuje nové „biotopy“. Mezi rostlinnými i abstraktními formami postřehneme i švankmajerovské reminiscence například v podobě pixilací oživlé hlavy umouněné panenky.

Vedle surreálné animace se v sekci objevilo také několik filmů, které variovaly urbánní témata. Na rozdíl od městských symfonií, jež vznikaly v druhé polovině dvacátých let, mají dnešní „městské“ filmy kritičtější ráz. Ruttmanův snímek Berlín, symfonie velkoměsta (1927), Cavalcantiho Jen hodiny (1926) o Paříži, Vertovův městský kompozit Muž s kinoaparátem (1929) či Innemannova realizace reklamního zadání od pražských Elektrických podniků Praha v záři světel (1928) v sobě nesly nadšení z bující městské společnosti, oslavovaly pokrok a nové formy zábavy a kritický pohled mířily téměř výhradně na staré pořádky. Dnešní filmové reflexe urbánní krajiny a tempa městské společnosti se naopak vyznačují bilancováním takzvaného pokroku. Tento směr uvažování odráží současné společenské klima, které je skeptičtější a zároveň vybízí k větší emancipaci městských obyvatel. Zajímavým je v tomto ohledu například kanadský snímek 4min15 s developerem (4mm15 au révélateur), který intimní formou animované koláže ukazuje tíseň z narůstající zástavby i možné řešení v podobě uvážené selekce. Naproti tomu český zástupce v této soutěžní sekci, snímek Praha! od Matyáše Trnky, jako by uvízl někde mezi reklamním zadáním natočit propagační turistickou po- hlednici a nevyostřenou kritikou Prahy jako historického skanzenu.

Snímky v této soutěžní sekci, která se zaměřuje na experimentální tvorbu, mimo jiné ukázaly aktuální „atrakce“ v animovaném filmu. Zajímavé v tomto ohledu je, že už se jako hlavní atrakce neprezentuje digitální animace a její „kouzla“ překračující fyzikální zákonitosti hmotného světa nebo naopak simulovaná hyperrealističnost. Digitální postprodukce je spíš samozřejmostí, na kterou už není třeba okatě upozorňovat, a do popředí se vracejí starší postupy a metody, jako je časosběr, koláž či pixilace.

 

Moïa Jobin-Paré / 4min15 s developerem / Kanada / 2015 / 5 min / foto: Anifilm.cz.

Pohľad do výstavy v ATELIERi XIII / foto: Juraj Ličko.

 

Sylvia Poláková

More stories by

Sylvia Poláková