Universal Hospitality Alte Post / Viedeň by

by 15. 6. 2016

V rámci Wiener Festwoche sa konala výstava kurátorskej zostavy Edit András, Birgit Lutz, Ilona Németh, Wolfgang Schlag pod názvom Universal Hospitality. Bola realizovaná v rámci projektu Privátny nacionalizmus. Za posledný rok a pol sa významne rozvinuli rozličné problémy, ktoré sa ocitli v hľadáčiku tohto projektu. Hlavne imigračná kríza, ktorá ovplyvnila každodenný život nielen v krajinách západnej, ale aj východnej Európy, a drasticky posilnila radikálny nacionalizmus v jeho tradičných, ale i nových formách. V danom kontexte výstavu nemôžeme brať ako výraz bezhraničného utopického humanizmu v zmysle „Universal Hospitality“, kde si všetci cudzinci bez výnimky zaslúžia neobmedzenú pohostinnosť, ale skôr ako protireakciu na opačný extrém, na svet vyčleňovania, stavania múrov a politiku uzatvárania hraníc.

Vystavujúci umelci rozoberajú témy ako xenofóbia (Oliver Ressler, Zanny Begg), homofóbia (Dante Buu, Anna Daučíková, Yevgeniy Fiks), protiutečenecké vlny a neonacionalizmus (Tomáš Rafa), alebo zobrazujú akty agresie vo forme evokujúcej skôr iróniu či dokonca socialistickú estetiku (Szabolcs Kisspál, Artur Żmijewski, András Cséfalvay, Csaba Nemes). Projekt však nijakým spôsobom nezneužíva prvoplánovo krízovú situáciu, nemoralizuje, neestetizuje, skôr sa snaží klásť čoraz naliehavejšiu otázku, aká je vôbec v tejto situácii úloha spoločensky angažovaného umelca. Táto otázka sa netýkala iba samotných „pod kožu“ idúcich umelcov, ale aj zainteresovaných aktivistov, ktorým na túto debatu poslúžilo trojdňové Open Forum.

Akcia prebehla v prostredí dnes už opustenej viedenskej starej pošty, ktoré evokuje ďalšie vzdialene súvisiace témy, akými sú byrokracia, poriadok a disciplína, čo mnohí umelci zároveň reflektovali (Martin Piaček Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Lisl Ponger, Hito Steyerl, Núria Güell). Výstava tak vytvorila aj akési veľké zhromaždisko, na ktorom sú témy ako pohostinnosť, inklúzia, exklúzia umelecky spracované a kriticky reflektované mnohorakými spôsobmi, a ostáva už iba dúfať, že ich odkaz nakoniec zastihne svojho adresáta.

 

Artur Żmijewski Erasing , 12.2015–05.2016, inštalácia, kamene, video, variabilné rozmery courtesy: umelec.

 

Hedvig Turai

More stories by

Hedvig Turai