RADEK BROUSIL by

by 24. 6. 2016

Výstava Jeden svět nestačí (kurátor Jiří Ptáček) českého konceptuálneho fotografa Radka Brousila v žilinskej galérii Plusmínusnula je voľným pokračovaním projektu Studio Works, ktorý pripravil pre bratislavskú Open Gallery (september 2013) a v miernej úprave bola reprízovaná vo Fotograf Gallery v Prahe (január 2014). Pre porozumenie aktuálnemu projektu nebolo nutné vidieť jeho prvú časť, treba si však uvedomiť jeho ideový základ. Ten spočíva v Brousilovej strate záujmu o figurálnu fotografiu a následný presun do intímneho, ale o to kreatívnejšieho prostredia – ateliéru. Obklopený vlastným fotografickým príslušenstvom sa autor pustil do glorifikovania, estetizácie, zdôrazňovania jeho funkcionality a následného stavania do nového – odlišného kontextu.

V projekte Jeden svět nestačí Brousil svoj ateliér ešte stále neopustil. Zaujíma sa o jeho príslušenstvo, ktoré je nevyhnutné pre vznik ateliérovej fotografie. Ostáva verný obrazovej redukcii, avšak na rozdiel od prvej časti sa vo väčšej miere začal prejavovať záujem o naráciu, a takisto je vidieť dôraz na estetickú kvalitu jednotlivých fotografií. Tie sú vizuálne údernejšie, a nie sú postavené iba na kompozičných variáciách. Dôležitým hlavným motívom výstavy je použitie fotografického papiera, ktorý je nevyhnutný hlavne v komerčnej fotografii, kde slúži ako neutrálne pozadie. V malej miere ho autor použil už na prvom výstavnom projekte, avšak gros výstavy vtedy vystaval na funkcii a estetike statívu.

Samotný papier istým spôsobom determinuje vizuálnu stránku jednotlivých diel (tie sú výrazne farebnejšie), ale hlavne pomohol Brousilovi vytvoriť koncepčný základ, ktorý je ovplyvnený prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, zem a vzduch. Keďže autorovi jeden svet zjavne nestačí, až divadelným spôsobom vytvára inscenované kulisy novej reality. Druhým výrazným základom výstavy je aj v tomto prípade fetišizácia fotografických predmetov. Zaujímavým pokusom sa javí byť nový objekt z papiera, ktorý je na pomedzí abstrakcie, ale zároveň veľmi silne podmieňuje divácku imagináciu. Motív surrealizmu, manipulácie a hry s divákom si Radek Brousil ponechal aj v aktuálnom projekte, čo dokazuje videoprojekcia s „making of“ materiálom vzniku nosnej fotografie.

Pohľady do inštalácie výstavy Jeden svět nestačí v galérii Plusmínusnula, foto: Radek Brousil.

Michal Stolárik

More stories by

Michal Stolárik