5. Medzinárodné bienále mladých Slovenský inštitút / Moskva by

by 20. 9. 2016

Na piatom Medzinárodnom bienále mladých v Moskve sa podieľal svojou tvorbou v kurátorskom výbere Ally Nadeždiny aj mladý slovenský maliar Peter Cvik (ako jediný umelec z našej krajiny). Na výstave Architektony v Galérii Slovenského inštitútu v Moskve predstavil 22 kľúčových diel, ktoré majú spoločný menovateľ – odkazy na urbánne prostredie 21. storočia. Je v nich možné sledovať obsahový vývoj od digitálnej postprodukcie k základným filozofickým tézam ako Platónova jaskyňa tieňov, ktorá ho (zastretá digitálnou hmlovinou) zaujíma aj v pripravovanej dizertačnej práci.

Ruská kurátorka vníma Cvikove diela ako architektúru informačných tokov. Vyzdvihuje umelcove využitie mestskej „dekorácie“ ako predlohy, ktorú následne v procese práce obnaží. Podľa jej slov: „Architektony Petra Cvika predstavujú prežívanie priestoru ako zložitej konštrukcie (tu môžeme vidieť odkaz na architektony Maleviča a Bauhausu) a organickosti tejto konštruktívnosti, vnímanej ako základná štruktúra reality.“

Na bienále bolo predstavených 87 diel umelcov z 36 krajín sveta. Hlavný kurátor Nadim Samman predstavil výstavu s názvom Deep Inside , ktorá sa konala v bývalej Trekhgornaya Manufactory. Spoločnou črtou vystavených diel bolo zaoberanie sa najnáročnejšími kultúrnymi fenoménmi (ekologický kolaps, rozpustenie rozdielov medzi prírodou a technikou, súhry medzi transparentnosťou a nepriehľadnosťou v informačnom veku). Súbežne s touto výstavou sa predstavili dva strategické projekty: Hyperconnected (kurátor João Laia) prebiehajúci v Moskovskom múzeu moderného umenia a výstava Time of Reasonable Doubts kurátoriek Silvie Franceschini a Valerie Mancinelli v Národnom centre súčasného umenia.

Výstava Petra Cvika Architektony bola zaradená medzi paralelné projekty. Oficiálnemu otvoreniu výstavy v Moskve predchádzalo jej prezentovanie v Krasnojarskom centre múzeí a presunie sa aj do ďalších okresných galérií v Rusku.

 

Andrea Luptáková

Pohľad do výstavy Petra Cvika Architektony v Galérii Slovenského inštitútu v Moskve foto: Ivana Šmihulová.

 

More stories by

Andrea Luptáková