CENZÚRA TABAČKA GALLERY / Košice by

by 20. 9. 2016

OFF LIMITS je názov pre medzinárodný kolaboratívny umelecko-výskumný projekt zameraný na podoby cenzúry a regulácie v súčasnom umení a kultúre, ktorý napĺňa výstavný plán košickej Tabačka Gallery pre rok 2016.

Jej kurátorka Diana Majdáková si pre druhú tohtoročnú výstavu prizvala dvojicu kurátoriek z Artwall Gallery v Prahe. Po ukrajinskom umeleckom združení Izolyatsia tak tentoraz padol výber na česko-slovenskú spoluprácu s Lenkou Kukurovou a Zuzanou Štefkovou. Nielenže sa obe priamo venujú témam (aj mimo svojej galérie), pri ktorých je „veľká šanca“ očakávať možné cenzorské postihy (Lenka – prepojenie politiky, aktivizmu a súčasného umenia, Zuzana – problematika rodu, sociálno-kritické umenie), ale majú tiež osobné skúsenosti s útokmi cenzorov na sponzorov galérie, resp. jednotlivých výstav.

Hlavná myšlienka výstavy zobraziť cenzorské mechanizmy sa začína manifestovať už pred vstupom do galérie, kde návštevníkov víta banner na fasáde budovy s preškrtnutým názvom: Cenzúra. Po vstupe dovnútra sa naskytá pohľad na architektonicky upravený priestor, ktorý má za úlohu (ako je uvedené v kurátorskom texte) vyzvať divákov k pohybu a aktivite pri odkrývaní významov. Hneď v úvode sa nachádza polopriesvitné projekčné plátno, na ktorom je slide textových informácií uvádzajúci dôvody zrušených výstav. Až na ďalšej projekčnej ploche sa dozvedáme menoslov umelcov a umeleckých skupín, ktorých diela boli v období posledných pätnástich rokov (na Slovensku a v Českej republike) v rôznych podobách zasiahnuté cenzúrou. Po presunutí sa k poslednej projekcii získavame konečne kompletné príbehy (aj s vizuálmi) jednotlivých cenzorských zásahov, konkrétne v dielach T. Rafu, D. Baču, Kassaboys či českých umeleckých zoskupení Pode Bal, Guma Guar a Rafani.

Výstava „preškrtnutá“ Cenzúra neobsahuje ani jedno umelecké dielo. Namiesto toho však máme k dispozícii súbor kurátorských ideí, kombináciou ktorých sa celý koncept v istom zmysle transformuje a nadobúda podobu umeleckej inštalácie.

 

Pohľad do výstavy Cenzúra v Tabačke, foto: archív Artwall Gallery

Marek Kuchár

More stories by

Marek Kuchár