Malý/veľký svet tranzit.sk / Bratislava by

by 20. 9. 2016

Východiskom pre projekt bola otázka, ako funguje bratislavská umelecká scéna. Šéfka tranzitu.sk Judit Angel sa oprela o poznatky z oblasti teórie sietí, čo sa okrem jej úvodného textu a rozhovoru s vedcom Albertom-Lászlóm Barabásim premietlo aj do samotnej štruktúry projektu, podobajúcej sa nepravidelnej sieti s viacerými centrami. Okrem výstavy to boli aj udalosti, performancie, texty, zásahy do verejného priestoru a diskusie. Ďalší pilier tvoril malý sociologický prieskum v podobe online-dotazníka (spol. Zuzana Révészová) a anketa s tromi otázkami (spol. Lucia Gavulová). Na výstave boli prezentované výsledky prieskumu v podobe infografík (spol. Katarína Balážiková). Viacvrstvový, multižánrový a multimediálny projekt, s vysokou mierou experimentovania.

Ide o pohľad relatívne úzkej skupiny ľudí, ktorých svetonázory sa v mnohom pretínajú. I napriek tomu prekvapila mimoriadne vysoká zhoda v tom, ako oslovení aktéri nazerajú na svoju scénu. Jednou vetou: bratislavská umelecká scéna je málo kozmopolitná, uzavretá do seba, opatrná a z perspektívy medzinárodného sveta umenia úplne periférna, absentujú funkčné distribučné kanály ako online časopis, centrum intermediálnych štúdií, rezidenčný program pre umelcov a kurátorov. Vychádzajúc z týchto výsledkov formulovala Angel v záverečnej diskusii otázku, ako by bolo možné vytvoriť inú realitu. Otázka je hodenou rukavicou dovnútra scény a bude zaujímavé sledovať aj to, či a ako na ňu tím tranzit.sk v budúcnosti bude hľadať odpoveď.

Medzi prizvanými umelcami prevažujú mladšie ročníky, viacerí tvoria v dvojiciach alebo tvorivých kolektívoch, výber prezrádza aj záujem o zachytenie generačnej výpovede. Fokus je na participácii, umenie je tu chápané ako rámec pre spoločné zdieľanie alebo pre nadobudnutie nového poznania, čo korešponduje s výsledkami prieskumu. Kurátorkin prístup je viac demokratický ako „autoritatívny“, umelcom nechala pomerne voľnú ruku, čo je miestami na škodu.

Pozícia cudzinky v meste je pre projekt Malý/veľký svet devízou. Výstavu vnímam ako užitočný dar, ktorý Judit Angel venovala sebe, umelcom, scéne i divákom.

 

Malý/veľký svet pohľad do inštalácie výstavy v tranzit.sk, 2016 foto: Andrea Kalinová.

 

Gabriela Kisová

More stories by

Gabriela Kisová