Pavlína Fichta Čierna Galerie TIC / Brno by

by 20. 9. 2016

Záznam má v práci Pavlíny Fichty Čiernej podobu dokumentu i aranžovania. Táto umelkyňa býva obvykle spájaná s ženskou, feministickou a angažovanou tvorbou. Zaujíma ju psychológia jednotlivca a spoločnosti a analogicky i pnutie medzi osobným a verejným. Výstava Přesáhnout vše osobní brnianskych galérií TIC (U dobrého pastýře a Kabinet) ponúka prierez autorkiných videí z posledných rokov (ide o doteraz najširší prehľad v českom kontexte) a prezentuje oboje: nezaujaté pozorovanie i jemnú manipuláciu okolitého sveta. Projekt vznikol za kurátorského vedenia interných kurátoriek galérií Zuzany Janečkovej a Mariky Kupkovej.

Dispozične je výstava rozdelená na dve významové časti. Prvá, skôr prehľadová, mapuje osudy sociálne alebo mentálne poškodených ľudí. V druhej časti autorka rozvíja vlastný osobný príbeh, pozoruje svoje domáce prostredie, rodinné štruktúry a nakoniec sa dostáva do intímneho priestoru vyhradeného pre sebarealizáciu. Od jemnej manipulácie dokumentárneho sledovania cudzích osudov sa posúva k sebaskúmaniu, stupňovaniu vlastného nepohodlia a posúvania hraníc osobných možností. V aranžovaných home videách pozoruje javy bežného života a následne sa vracia k dokumentárnemu záznamu performance.

Zjednocujúcu líniu vo výstave tvorí materiálovo sporá, ale významovo o to jednoznačnejšia architektúra Oldřicha Morysa. Jej jednotnosť je podkopávaná odborne pôsobiacim textom autorky sprevádzajúcim prezentované videá. Dichotómia výkladov vyplývajúca z dialógu autorky s architektom prekvapujúco nespôsobuje chaos. Vážne umelecké skúmanie v kontraste s kultivovanou estetizáciou naopak vytvára príjemné chvenie.

Přesáhnout vše osobní je výstava retrospektívneho typu. Ponúka jeden z možných výkladov tvorby autorky, ktorý podporuje architektúra výstavy, výber i usporiadanie samotných diel. Okrem bilančnej roviny rozvíja i nové východiská a prináša vlastné výpovedné hodnoty.

 

Pavlína Fichta Čierna Pohled do výstavy Přesáhnout vše osobní , Galerie TIC, Brno foto: Michaela Dvořáková

Katarína Hládeková

More stories by

Katarína Hládeková