ŠOPA GALLERY by

by 20. 12. 2016

V apríli tohto roku, výstavou prác Borisa Sirku vytvorených počas jeho rezidenčného pobytu v Japonsku, oficiálne zahájila svoju činnosť nová Šopa Gallery v Košiciach.

Galerijný koncept Šopy vznikol predovšetkým z iniciatívy galeristky a tohtoročnej finalistky VÚB maľby Petry Houskovej, ktorá predtým v rozmedzí troch rokov viedla v rovnakých priestoroch Pyecka Gallery. Tá sa dramaturgicky orientovala skôr na umelcov pracujúcich s verejným priestorom (vzhľadom na spoluprácu s občianskym združením Street Art Communication). Na projekte Šopa Gallery v súčasnosti okrem Petry pracuje aj Romana Palková – produkčná asistentka a Zuzana Kotíková – projektová manažérka galérie.

Šopa Gallery si kladie za cieľ poskytnúť priestor na prezentáciu tvorby nastupujúcej generácie výtvarníkov a stať sa tak miestom pre konfrontáciu s ich rovesníkmi z iných škôl, ale rovnako aj s etablovanými umelcami z lokálneho i zahraničného prostredia. Za nemenej dôležitý aspekt programu Šopy je možné považovať jej mimovýstavnú činnosť – edukačnú aktivitu smerovanú najmä k študentom umeleckých smerov, ale aj k ostatným priaznivcom vizuálneho umenia. Rámec celoročného plánu v sebe zahŕňa komentované prehliadky, workshopy, diskusie a prednášky prizvaných umelcov či teoretikov k jednotlivým výstavám. Práve prostredníctvom kultúrnej mediácie sa azda najviac manifestuje ambiciózna myšlienka projektu Šopa Gallery priblížiť a vzbudiť záujem o dianie v súčasnom umení. Táto snaha má zároveň ambivalentný charakter, keďže okrem pôsobenia na recipientov prináša následne aj dôležitú spätnú väzbu pre umelcov.

Najbližšie plánovaný workshop s dvojicou Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič nadviaže na ich nedávnu výstavu v Šope a predstaví pre ich spoločnú tvorbu už niekoľko rokov príznačný projekt vypaľovania pyrografie. Pozoruhodná site-specific výstava v kurátorskom koncepte Jana Freiberga premení priestor Šopy na „galériu smútočná sieň“, a to zámerne – ako kontrast ku Galerii Na shledanou, ktorú Freiberg vedie. Okrem toho sú pre rok 2016 pripravené výstavy Jána Gašparoviča, Agnieszky Gotowala z Poľska a ďalších.

Tieto, ako aj všetky ostatné aktivity galérie sa budú odvíjať priamo úmerne i od množstva finančných prostriedkov, ktoré sa podarí získať. Rovnako ako iné nekomerčné galérie aj Šopa sa aktívne uchádza o podporu z externých zdrojov. Doposiaľ si však pomernú časť nákladov pokrýva z tých vlastných.

Netradičný priestor galérie v neogotickom palácovom dome situovanom v centre mesta neponúka klasickú „white cube“ dimenziu. Svojou členitosťou a komorným charakterom je však vhodný aj pre rôzne multimediálne aktivity, workshopy či menšie pop-up-ové udalosti.

Vzhľadom na to, že na východnom Slovensku takmer úplne absentuje obdobne dramaturgicky fungujúca galéria, bolo by prínosné, aby sa Šope darilo realizovať nastolenú koncepciu a mohla aj naďalej lákať do Košíc súčasných umelcov. Tak, ako to bolo doteraz v podobe výstav Borisa Sirku, Jarmily Mitríkovej s Dávidom Demjanovičom či Jakuba Hoška.

 

Výstava Borisa Sirku Ink Places v Šopa Gallery / 2015 / foto: Petra Housková.

 

Marek Kuchár

More stories by

Marek Kuchár