Apparatus for a Utopian Image EFA Project Space / New York by

by 22. 12. 2016

Výstava je kurátorský projekt umelcov Pavly Scerankovej a Dušana Zahoranského (v spolupráci s Terezou Jindrovou), na ktorý možno nahliadať ako na umelecké dielo. Navrhli variabilnú architektúru výstavy, ktorá odkazuje na ich sochárske realizácie a ktorá je aparátom pre utopický obraz, ako hovorí názov výstavy. Projekt je hľadaním zariadenia, ktoré by pomohlo interpretovať obrazy, ich vytváranie, šírenie. V ašpirácii na interpretáciu obrazov je reminiscenciou na Atlas Mnemosyné Abyho Warburga. Podnet vzišiel od Michel Levy, riaditeľky EFA projects, ktorá oslovila Zahoranského a Scerankovú, aby pripravili výstavu českých umelcov.

Napokon šlo však o dialóg medzi pražskými a newyorskými autormi. Výstava sa menila v čase, najprv pozostávala z inštalácie diel pražských umelcov, umožňujúc tak návštevníkom nahliadnuť do vnímania obrazu českým prostredím, neskôr boli vyzvaní umelci pôsobiaci v New Yorku, aby na vystavené diela reagovali. Vzorka prác deviatich pražských umelcov bola vybratá so zreteľom na reprezentáciu fragmentárneho obrazu, teda jeho schopnosť pritiahnuť pozornosť trochu zastretým, nie naplno vyjadreným významom. Vystavujúcich autorov spája analytický prístup k tvorbe, vo svojich prácach spochybňujú médium, s ktorým pracujú. Tomáš Svoboda redukoval filmy do textov, Jiří Thýn prezentoval sériu prerezávaných, esteticky ničených fotografií, Václav Magid kriticky nazerá na umeleckú formu z politického hľadiska, fotoeseje Magdy Stanovej sú vlastne kresbami.

Pravdaže, niektoré intervencie newyorských umelcov boli spontánnejšie a výstižnejšie, iné boli skôr voľnejšie. Na diptychy Markéty Othovej napríklad zaujímavo zareagovala Elisabeth Smolarz, vystavujúc diptychy-retrokoláže z rodinných archívov. Okrem nich sa na výstave zúčastnili Barbora Kleinhamplová, Alena Kotzmannová, Tomáš Moravec a Matěj Al-Ali a skupina newyorských umelcov. Mnohé výstavné drevené panely boli posuvné či otáčavé. Otvorená štruktúra výstavy tak nabádala k aktívnejšiemu vnímaniu a preskupovaniu obrazov podľa preferencií divákov.

Lýdia Pribišová

Pohľad do výstavy Apparatus for a Utopian Image v EFA Project Space v New Yorku courtesy reprodukcie: The Elizabeth Foundation for the Arts, foto: Matthew Vicari.

More stories by

Lýdia Pribišová