Dehonestace rozkladu MakeMake Gallery / Brno by

by 22. 12. 2016

Vitrínková Makemake Gallery v Brně představila díla Martiny Růžičkové a Marka Lužného. Martina Růžičková exponuje téma rozkládajícího se těla, které se ocitlo v hledáčku médií. Morbidní obraz vyschlého muže, s jehož identifikací si policie neví rady, tvoří podklad pro reflexi holého života, jenž se ocitl bez technologických prostředků, umožňujících jeho další pokračování. Spektakulární a „trashová“ estetika, jejíž součástí jsou dětské zvířecí hračky uprostřed napadaného podzimního listí, je dobře zvolena i díky kontextualizaci výstavy, která se odehrává právě v podzimním měsíci, a to v podstatě ve venkovních prostorách, jež jsou chladné  podobně jako ty, ve kterých odpočítával své poslední okamžiky vyobrazený muž. Je to právě tato situovanost díla, která tvoří nejsilnější moment výstavy.

Jako výrazný kontrapunkt k dekadentně pojaté kompozici pak slouží paralelní projekt Marka Lužného, který se opírá o symbolický slovník raveové kultury a čerpá svůj vizuální materiál z vedlejší vitríny, která nabízí zájezdy na zdánlivě lukrativní místa pro upadající brněnskou střední třídu. Trashová dekadence tak tu má dvojí podobu: na jedné straně máme morbidní estetiku smrti, která se stala v jistém smyslu spektakulární, a na straně druhé pak používání ploché marketingové produkce, která se ani nesnaží tvářit, že je něčím jiným než průmyslovou výrobou pochybných zážitků.

Pokud budeme věřit tezi Martina Heideggera, že autentický modus bytí prochází skrz uvědomění si vlastní smrtelnosti, a naopak že ke ztrátě autentičnosti dochází v rozplynutí se v kolektivní plochosti a plytkosti každodenních řečí, pak se před námi vyjeví dvojjediná výstava, která reflektuje obojí zároveň, a to patrně nikoli v rámci autorské spolupráce, ale do značné míry bezděčně. Téma smrti tu nepozbývá na síle svou profanací skrze komerční kýč a veřejný spektákl, ale naopak se skrze tyto fenomény takříkajíc „dostává ke slovu“ a má šanci obnažit to, na co jsme ve své životním shonu zapomněli.

 

Martin Vrba

Martina Růžičková, Marek Lužný pohled do výstavy Dark Enlightenment / Modrý stan / Masejc , MakeMake Gallery, Brno, 2016 foto: MakeMake Gallery.

More stories by

Martin Vrba