FILM POSILŇUJE UMENIE, UMENIE POSILŇUJE FILM by

by 22. 12. 2016

Medzinárodný festival krátkych nezávislých filmov Brněnská šestnáctka sa organizuje každoročne kontinuálne od roku 1960. V priebehu rokov prešiel mnohými transformáciami. Hlavnou zmenou bolo iste presídlenie z pôvodného Brnenského výstavišťa do Sály Břetislava Bakaly a následne v roku 2012 do plne digitalizovaného Kina Art, kde sa organizuje dodnes a ktorého prostredie ako nezávislého kina značne ovplyvňuje jeho súčasný charakter.

Ťažiskom festivalu je tradične súťaž, účasť v ktorej sa podmieňuje stopážou prihlásených filmov do 30 minút, nekomerčným zámerom a štandardom zvládnutia klasických filmových techník. Neoddeliteľnou a dnes rovnocennou súčasťou prehliadky je off program, ktorý je orientovaný na rozšírenie poľa vnímania filmového média ako pohyblivého obrazu v celej šírke jeho možných výrazových prostriedkov a ktorý pripúšťa väčšiu mieru experimentu než je technicky možná v súťažnej prehliadke. Podobný prístup je výrazne profilovaný na PAFe (Prehliadke animovaného filmu Olomouc).

Ako potvrdzuje umelecká riaditeľka festivalu Marika Kupková, „jde o dvě dramaturgicky specifické kategorie, které se doplňují, ale které si navzájem nekonkurují“.

Počas štyroch dní trvania festivalu, od 12. 10. do 15. 10. 2016, bežalo v rámci súťaže v Malej a Veľkej sále Kina Art 39 vybraných filmov z 22 zúčastnených krajín. Ako víťazný bol vybraný snímok nemeckého režiséra Ozana Mermera Teriér.

Paralelne sa v kine popri súťaži rozvíjal sprievodný program, ktorý v nadväznosti na motto festivalu Umění posiluje polemizoval nad takmer lekárskymi benefitmi „posilňovania umením“ pre zdravie ľudského tela i ducha, a zároveň referoval o podobnostiach umenia a športu. Najviac zo všetkého však podsúval myšlienku vzájomne výhodného spojenia filmu a umenia. Ideu podporil projekt umelkýň Mariany Mlynarčíkovej a Nóry Ružičkovej v Galérii Art, ktorá dlhodobo zabezpečuje výstavnú činnosť vo foyeri kina. Umelkyne zostavili výstavu pomocou dvoch videoperformancií a leporela, a v rámci off programu ju podporili autorskou prezentáciou. Kurátorským projektom Zuzany Janečkovej bola inštalácia bábok z archívu divadla Říše loutek v sochársko-výstavníckom spracovaní umelca Oldřicha Morysa v improvizovanej festivalovej galérii Černá díra, ktorej priestor rovnako poslúžil pre predstavenie bábkovej hry Osudová bedna spomenutého divadla.

Filmové pásma off programu ukázali na príklade sérií krátkych filmov inklináciu k tradícii videoartu a filmovému undergroundu. Či to bolo prostredníctvom autorskej retrospektívy osobnosti experimentálneho filmu Milana Kazdu (výber hlavného dramaturga festivalu Miloša Henkricha), pásma krátkych filmov filmovej historičky Evy Filovej o podobách oficiálneho a neoficiálneho umenia v Československu, alebo autorského výberu rakúskeho videoartu sixpackfilms kurátora Geralda Webera a ďalších.

Rovnovážne rozdelenie síl venovaných obom častiam prehliadky, tej súťažnej, zameranej na klasickejšie pojatie kinematografie, a tej „sprievodnej“, zameranej na súčasné tendencie umenia a vizuality vôbec, reflektuje aj dvojité inštitucionálne zázemie festivalu. Tomu zodpovedá zloženie organizačného tímu, ktorého členov tvoria zástupcovia ako Kina Art, tak Galérií TIC, organizácií s vlastnou autonómiou, ale zároveň spoločnou príslušnosťou k Turistickému informačnému centru mesta Brna (TIC). Brněnská šestnáctka tak nepremosťuje iba dva dramaturgické prístupy k pojatiu filmového festivalu. Nielenže metaforicky zbližuje umenie s filmom, ale prepája aj dva typy kultúrnych organizácií doslovným spôsobom.

 

Čestné uznání studentské poroty: Pavel Soukup (režie) / Lesapán / 2015 / Česká republika / 23 min.

Cena studentské poroty: Maria Luz Olivares Capelle (režie) / Les ozvěn / 2016 / Rakousko / 30 min.

More stories by

Katarína Hládeková