Ladislav Jezbera, Attractor Hauch Gallery / Praha by

by 22. 12. 2016

V monumentálních, a přesto komorních prostorách pražské Hauch Gallery představil svá díla sochař Ladislava Jezbera (1976), který je obvykle řazen k vlně neominimalismu či hnutí Arte Povera. V jeho případě však nikdy nejde o formu či zjednodušení. Naopak, systematicky zkoumá veškerá možná spojení s našimi znalostmi a realitou. Inscenuje lineární děje či chaotické procesy. Využívá k tomu specifické vlastnosti použitých materiálů, jež se stávají samotným obsahem díla. Název výstavy Attractor naráží na matematický termín, kdy je doposud chaotický děj fixován v určitém finálním tvaru – v momentu, kdy dosáhl svého maxima, a již nelze pokračovat, ačkoliv zdánlivě nic vnějšího další pohyb neomezuje. Jezbera demonstruje tento stav pomocí absorpce barvy či jemného pigmentu do zdánlivě uzavřeného povrchu hmoty ( Bez názvu I-III, Attractor ).

Prostoru galerie dominovalo dílo Anthropic Principle , které odkazuje na jednu z klíčových otázek tradiční filozofie: Existují fyzikální pravidla vesmíru, protože jsou konstruktem naší rozumné, racionální mysli, a tudíž jsou na nás zcela závislá, nebo jsme naopak my přímým důsledkem na nás nezávislých zákonů?

Jezberovy mohutné polystyrenové bloky, jakési různě velké výřezy prostoru, padají na vratkou hromadu. Prolínání a pohyb šedých a bílých částic, které teplem nabobtnají a ztuhnou v okamžiku náhodného víru, jsou odhalovány díky jednotlivým řezům. Původní celek se nám zhroutil do matematicky přesných výseků. Ladislav Jezbera takto tematizuje i naši roztříštěnou vědecky popsanou realitu, v níž již těžko můžeme najít dřívější jednotící princip. Při pohledu na dílo si nemůžeme být jisti ani původním tvarem, ale ani tím, zda pohyb kvádrů směřuje nahoru, či dolů. Obvyklé zákony se dostaly do bodu podivné strnulosti a oboustranné prostupnosti.

Jezbera svými působivými objekty dokazuje, že minimalismus a geometrie nemusí být nutně pouhou hrou tvarů, ale že dokáží sdělovat hluboké myšlenky.

 

Petra Příkazská

Ladislav Jezbera Attractor pohled do výstavy, Hauch Gallery, Praha 2016, foto: Martin Polák.

More stories by

Petra Příkazská