Lesson of Relativity Zoya Gallery / Bratislava by

by 22. 12. 2016

Výstava Lesson of Relativity s podtitulom Programy a tendencie v slovenskom vizuálnom umení 1965 – 2016 (kurátorka Nina Gažovičová) predstavila 29. 9. – 16. 10. 2016 v Zoya Gallery v Bratislave dvanásť autorských individualít (Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Mária Bartuszová, Stano Filko, Matej Gavula, Július Koller, Denisa Lehocká, Roman Ondák, Boris Ondreička, Milan Tittel, Martin Vongrej, Jana Želibská), jednu umeleckú dvojicu (Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová) a jedno zoskupenie výtvarníkov (APART). Zámer predstaviť generačne rôznorodú skupinu slovenských umelcov a umelkýň a ich odlišné umelecké programy, ktorý však podľa kurátorky „bezpochyby generuje náčrt spoločných tém, tendencií či uvažovania“ a „dokumentuje vzájomne príbuzné tvorivé princípy – formálne aj koncepčne“ či „dokladá istú miestnu tradíciu, spoločné uvažovanie naprieč rôznymi dekádami“, je chvályhodný. A možno aj významný pre budúcu historiografiu slovenského umenia, pričom však „cieľom nebolo narušiť či umelo vytvárať nový umeleckohistorický kánon, ale upriamiť pozornosť na také výtvarné prejavy, ktoré môžeme v kontexte reflexie a celkového prehodnocovania umenia východnej Európy považovať za autentické“ (Gažovičová). Výsledok mal však popri svojich pozitívach aj zopár chybičiek. Odhliadnuc od bizarnosti pohľadu na Filkove diela v miestnosti so zlatými stenami a opulentnými lustrami či Ondreičkov print (ABYSS, 2016) na pozadí dekoratívneho rastra tapety v Erdödyho paláci, problémom výstavy bola jednak fragmentárnosť (v niektorých prípadoch jeden autor– jedno dielo), jednak na základe prezentovaných diel nezrejmá súvislosť autorských programov, ktorú síce poučený návštevník tušil, alebo o nej po prečítaní katalógu uvažoval, avšak vystavené diela ho v tom príliš neutvrdili, resp. v ňom výber vystavených diel skôr vzbudil rozpaky. Vieme, čo sa asi chcelo tlmočiť, a kde-tu sa to aj potvrdzovalo, no väčšinou, aj keď poznáme tvorbu všetkých autorov a autoriek, nerozumieme, prečo boli vystavené práve tieto a nie iné, alebo aj ďalšie diela, prípadne iní alebo ďalší umelci.

 

Ľuboš Lehocký

Lesson of Relativity , ZOYA Gallery, Bratislava, diela Stana Filka, foto: Martin Marenčin.

More stories by

Ľuboš Lehocký