Monika a Bohuš Kubinskí Východoslovenská galéria / Košice by

by 22. 12. 2016

Výstava LEVEL, ktorú v priestoroch podzemnej výstavnej sály Východoslovenskej galérie v Košiciach inštalovali predstavitelia strednej generácie slovenských výtvarníkov Monika a Bohuš Kubinskí, je zamýšľaná ako tretia (uzatvárajúca) časť voľne nadväzujúceho cyklu realizovaného umelcami v rozmedzí troch rokov. Po „site specific“ inštaláciách v Prahe (První linie/Front Line – Centrum současného umění DOX, 2014) a Šamoríne (Depozitár frontovej línie – AT HOME GALLERY, Synagóga Šamorín, 2014/2015) sa autori rozhodli exploatovať zvolenú umeleckú tému zo všetkých troch prípadov najkomornejšie, a zároveň najexperimentálnejšie.

Jednotiacim motívom výstav sa v hmatateľnej rovine stali „recykláty“ rozmerných železobetónových škrupín – guľové fragmenty autentického protidelostreleckého opevnenia z druhej svetovej vojny, ktoré autori zachránili pred zničením a ako ready-made posunuli do roviny výtvarného formátu. Výrazné sochárske kvality utilitárnej štruktúry takzvaných „kugelbunkrov“ dali základ širším interpretačným možnostiam – stotožnením škrupiny ochrannej mikro-architektúry s archetypálnou formou vajíčka, kokónu, intímnym obydlím vojaka/človeka či s „nádobou jeho duše“. Vo významovej rovine sa tri výstavy prepájajú zneisťujúcou témou vojny, v prenesenom zmysle zase medziľudskou komunikáciou. Autori ju v košickej výstavnej variácii skúmajú stíšenou poetickou formou v individuali- zovanom zážitku s pridruženou pomocou virtuálnej reality. Na rozdiel od extrémne hmotného sprítomnenia vojnového „dialógu“ pražskej rekonštrukcie zákopového valu či úzkostnej dokumentácie vojnového besnenia šamorínskym „knižničným depozitárom“ sa výstava v Košiciach stala dejiskom nehmatateľnej (takmer meditatívnej) reflexie vojny a jej príčin. Striedma, v danom priestore galérie veľmi dobre fungujúca inštalácia „kugelbunkrov“ bola doplnená o rozmer interaktivity, keď divák pomocou tabletov skúmal vizualizované „duše sférických nádob“ vznášajúce sa voľne v priestore a skrz ne mohol svoje myšlienky obrátiť k introspekcii.

 

Michal Lalinský

Bohuš a Monika Kubinskí pohľad do inštalácie projektuLEVEL, vo Východoslovenskej galérii v Košiach, 2016 foto: Peter Uhrín.

More stories by

Michal Lalinský