Václav Magid Drdova Gallery / Praha by

by 22. 12. 2016

Výstava s názvem Anti-Nature vs Anti-Culture vs Anti-Future v pražské Drdova Gallery tvoří konzistentní střípek v mozaice výtvarné tvorby Václava Magida. Je plná ironické skepse i cynické distance, jedovatých narážek i hořce úsměvných sarkasmů, které jsou namířeny jak vůči nihilismu každodenního života, propadajícího se do bezvýchodnosti, tak i těm utopickým vizím, které se snaží z tohoto stavu najít východisko. Vidíme před sebou temnou multimediální expozici pozorovatele, který navzdory vší negaci, kterou rozehrává, zůstává pozorovatelem zúčastněným, a to právě skrze sveřepé odmítání jakéhokoliv afirmativního gesta.

Podmanivá černobílá estetika tvoří nezbytné pozadí pro vykreslení pohybu, který se asi nejvíce podobá Adornově negativní dialektice, tedy takové formě myšlení, která odmítá jakoukoliv novou afirmaci, již by mohl vygenerovat dějinný pohyb negací. Jako by emancipační optimismus byl znesvěcením zbídačené skutečnosti – pokud se u Adorna setkáváme s (částečně dezinterpretovanou) tezí, že poezie po Osvětimi už není možná, Magidova výstava se snaží sugerovat, že po katastrofě restaurace anihilační cirkulace kapitálu už nejsou možné žádné „linie úniku“, které by vedly ze současného marasmu.

Přítomné citace Deleuze a jeho akceleracionistických pohrobků, společně s jejich spekulativně realistickými soukmenovci, ztrácí v Magidově ironizujícím podání své utopické momenty a stávají se jen odkouzlenými memy, které visí v šedi každodennosti. Přesto nás na několika místech může překvapit práce s diagonální kompozicí, tedy s výrazovým prostředkem, ztělesňujícím pohyb, jak jej měli v lásce už futuristé a konstruktivisté – naši nejutopičtější umělci minulého věku. Výstava, jež nám umožňuje vtělit se do postavy cynického pozorovatele, nám tak při bližším ohledání možná přece jen mezi řádky překládá smutnou vůli po změně, která spí v nevědomí mysli, jež je přeplněna dystopickými obrazy.

 

Martin Vrba

Václav Magid pohled do instalace výstavy Anti-Nature vs Anti-Culture vs Anti-Future , 2016 Drdova Gallery, Praha foto: Hynek Alt.

More stories by

Martin Vrba