Vystavit zakrytím Dům umění / České Budějovice

22. 12. 2016

Projekt českobudějovické Galerie současného umění a architektury se stal doposud nejvýraznějším a nejkontroverznějším zásahem do zdejšího veřejného prostoru. Kolem barokní kašny uprostřed náměstí Přemysla Otakara II. nechal architekt Jan Šépka vystavět obří paraván, přičemž dostat se k fontáně bylo možné jen tunelem vedoucím z okna nedalekých prostor Domu umění. Autor se takto pokusil zviditelnit dvě skutečnosti, jež unikají každodenní pozornosti obyvatel města: v prvé řadě samotnou Samsonovu kašnu pocházející z dvacátých let 18. století a dále pořádající instituci, která pro místní laickou veřejnost zůstává v podstatě neviditelná, třebaže si díky dramaturgii vybudovala úctyhodné renomé.

Nešlo však pouze o zakrytí jednoho ze symbolů města, jak intervenci pochopila většina jejích kritiků, nejednalo se ani o „postní“ akt ve stylu Christa, nýbrž o vystavení kašny v neobvyklé perspektivě: kašna byla odstřižena od okolního kontextu a umístěna na „neutrálním“ pozadí. Osobně mi takto připadala jaksi mohutnější, propracovanější, dokonce i kapky stříkající vody se zdály být více vyrýsované. Vedle estetického zážitku se stala důležitou součástí projektu právě bouřlivá reakce, kterou ve společnosti vyvolal. Většina Budějovičanů přitom akci odsoudila předem, čímž naplno odhalila místní provincialismus a maloměšťáctví. Zarážející není ani tak všeobecná neobeznámenost s moderním uměním jako spíše celkový charakter „debaty“, která vyzněla obdobně jako v případě uprchlíků: z jiného máme strach.

Podstatné nicméně je, že projekt Vnímání , jehož součástí bylo i několik přednášek či diskusí s odborníky, vybídl k promýšlení takových témat, jako je vztah společnosti k veřejnému prostoru, poměr jedince ke kolektivu nebo smysl umění. Umělecko-architektonická intervence do veřejného prostoru tak vlastně přesáhla i do prostoru soukromého, niterného, protože se dotkla podstatných složek jedincovy identity. Podle mnohých ohlasů se navíc zdá, že řada kritiků změnila po osobní zkušenosti postoj.

 

Zdeněk Brdek

Jan Šépka Vnímání , instalace na náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice, 2016 foto: Tomáš Malý.

Find more stories

Archiv