A je tu zas? Kunsthalle / Bratislava by

by 11. 4. 2017

Výstava A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení (4. 11. 2016 – 26. 2. 2017) prichádza v zvláštnej politicko-spoločenskej atmosfére a zároveň novej inštitucionálnej situácii v našom prostredí. Po niekoľkoročnej snahe o osamostatnenie Kunsthalle Bratislava (originálny názov Dom umenia/Kunsthalle Bratislava) od pôvodného zriaďovateľa Národného osvetového centra, prešla nezbierkotvorná inštitúcia neočakávane pod vedenie Slovenskej národnej galérie. Dokáže „KHB–SNG“ hybrid nájsť pre obe strany vyhovujúci model a pripraviť projekty dosahujúce kvality tých minulých? Inauguračným gestom mala byť skupinová výstava pod kurátorským vedením v zložení Nina Vrbanová, Katarína Bajcurová, Bohunka Koklesová a Petra Hanáková, ktorá reflektuje tému Slovenského štátu a celkovej atmosféry obdobia rokov 1939 – 1945 v tvorbe súčasných slovenských umelcov a umelkýň. Prierez politicky ladených a angažovaných diel tvorí autonómny doplnok k výstave Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 prebiehajúcej v SNG. Tá vďaka tejto spolupráci dokázala rozšíriť časový úsek vybranej témy a pomyselne, aspoň na chvíľu, zväčšiť svoje výstavné priestory. Na základe minulých projektov bratislavskej Kunsthalle zatiaľ nebolo možné zadefinovať výraznejšiu líniu v rámci vlastnej dramaturgie. Najviac rezonujúcou je ambícia reagovať na aktuálne kultúrno-spoločenské témy, čo dokázali ostatné výstavy ako Strach z neznámeho a  Fem(inist) Fatale . Výstava A je tu zas? Síce neponúka nové diela, práve naopak, jej základ tvorí multimediálny výber autorských prác, ktoré v posledných rokoch zarezonovali na iných výstavách. Unikátne je práve ich premiérové spojenie do uceleného projektu väčšieho rozsahu, v ktorom dostali príležitosť rôzne tematické okruhy (symbolika nacionalizmu, klérofašizmus, holokaust, príbehy jednotlivcov vs. celej spoločnosti a i.). KHB sa síce podarilo zrealizovať projekt reflektujúci aktuálne dianie, ideu by však podporila prísnejšia selekcia diel a výraznejšia komunikácia smerom k verejnosti. Projekt predsa len prišiel v dobe, kedy je fašizmus v našom prostredí stále prítomný – či už v okrajových oblastiach, alebo v politike.

 

Michal Stolárik

Pohľad do výstavy A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení, Kunsthalle Bratislava foto: Martin Deko.

More stories by

Michal Stolárik