Cena kritiky již podesáté Galerie kritiků / Praha by

by 11. 4. 2017

Cena kritiky za mladou malbu je na zdejší scéně zajímavým úkazem. Již dekádu si zachovává striktní a neměnný ráz, umělci s ní nechtějí mít mnoho společného, její PR ani propagace příliš nefunguje, netěší se velkému respektu, nicméně se stále drží, mladí autoři se do ní hlásí, a je více méně v povědomí odborné veřejnosti. Stojaté vody této akce se zázemím v Galerii kritiků se obstojně rozvířily v loňském roce, kdy snahy tehdejších členů jury (v čele s Petrem Dubem) o (alespoň minimální) přestavbu ceny skončily neúspěchem a následným konfliktem s pořadateli ceny a odstoupením poroty.

Po zhlédnutí letošní výstavy odchází člověk s pocitem intenzivního déjà vu, ostatně jako již několik posledních let. I letošní ročník vypadá stejně jako ty předchozí: všichni finalisté mají vymezenu svou část zdi, jeden či dva autoři pak místo pro instalaci (častá forma „přesahu“ malby, jak je cena tematicky vymezena) pláten či objektů vysunutých do ochozu kolem světlíku. Bez ohledu na kvalitu děl však vše splývá v jedno. Na vině je samozřejmě téměř nulová kurátorská práce s expozicí, ale zejména složitý a nevděčný výstavní prostor, patrně největší problém ležící na bedrech celého podniku (ale zdaleka ne jediný).

Jubilejní ročník je tak vysloveně promarněnou šancí na proměnu a posun ceny. Nutno dodat, že bohužel, neboť přese všechny nedostatky má cena určitou pozici a může být dobrým startovacím můstkem pro mladého laureáta i jednotlivé finalisty. Je však celkem zřejmé, že současný status quo organizátorům plně vyhovuje a kýžené změny nelze v brzké době očekávat. Na závěr uveďme pro pořádek jména letošních účastníků finále: Markéta Adamcová, Kateřina Holá, Jan Chlup, Přemysl Procházka, Lenka Rochovanská, Gabriela Těthalová, Roman Výborný a Tomáš Predka, jenž se stal vítězem.

 

Kateřina Štroblová

Pohled do instalace výstavy Ceny kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, foto: archiv galerie.

More stories by

Kateřina Štroblová