Jaro Varga Galéria SODA / Bratislava by

by 11. 4. 2017

Vo svojej samostatnej výstave V cudzom sne v galérii SODA Jaro Varga (kurátor Michal Novotný) naďalej rozvíja motív kníh, s ktorým pracuje už niekoľko rokov. I tentokrát vymazal ich pôvodné posolstvo. Zneutrálnil ich obsah prenesením grafických kompozícií z knižných obalov do geometrických malieb, bez informácie o názve a autorovi. V centrálnej inštalácii ich natrel nabielo. Na zemi nainštalované knihy s čiernym písmom na obálke sa stali nosičom vety, Foucaultovho výroku I am no table to free myself from repression of power, knowledge and sexuality z trilógie Dejiny sexuality , ktorá je východiskom, ústredným bodom výstavy. Pre Jara Vargu sa stala nástrojom ako uvažovať o relevantnosti vlastného, ako aj všeobecne spoločenského narábania s mocou prostredníctvom vzdelania a vedenia, ktoré symbolizujú práve knihy. Ďalej sa autor v rámci výstavy vracia do svojho detstva, prezrádza o sebe ambivalentné postoje k normatívnemu inštitucionalizmu, ktorý je stelesnený školskou dochádzkou a na výstave zastúpený prostredníctvom vlastných vysvedčení. Vzorné vysvedčenia čistého jednotkára sú sprznené vandalskými vulgárnymi nápismi, ktoré Varga prekreslil z ruín školy, čo ako žiak navštevoval. Akoby sa tu umelec konečne vysporiadal s traumatizujúcou mocou vzdelávacej inštitúcie, ktorej bol na jednej strane obeťou, keďže pristúpil na jej hru, avšak ktorá mu svojím hodnotením prepožičiavala moc, ochranný štít, akým mohol zaštítiť svoju odlišnosť. Otázne však je, či mu toto gesto prinieslo skutočne náležitú satisfakciu a či neostalo len rebéliou naoko, z pohodlnej bezpečnej pozície. Zaujímavý je tu motív prepojenia vedenia (disponovania vedomosťami, ale aj vedenia v zmysle ovládania) a slasti, ktorá jednak prichádza intelektuálnym obohatením, jednak vďaka sexualite, ktorá prirodzene súvisí s mocenským ovládaním. Motív zviazania, mučenia, dominancie sa na výstave objavuje v dvojitej slide show projekcii záberov z pornofilmu, ktorý sa odohráva práve v knižnici. Výstava je intelektuálne plným celkom ponú- kajúcim divákovi rôzne inšpirácie k vlastným úvahám.

 

Lýdia Pribišová

Pohľad do výstavy Jara Vargu V cudzom sne v Galérii SODA, foto: Adam Šakový.

More stories by

Lýdia Pribišová