La-la-land- scape Hauch Gallery / Praha by

by 11. 4. 2017

V karlínské Hauch Gallery proběhla výstava s jednoduchým názvem Landscape, jejíž spolukurátorkou byla Monika Čejková. Anglický titul odkazoval na věhlasná jména jako Gerhard Richter nebo Hiroshi Sugimoto, které výstava hostila. Z českých umělců byli zastoupeni Petr Pastrňák, Federico Díaz, Daniel Hanzlík, Miloš Šejn, Jiří Šigut či Jiří Matějů, který se podílel i na architektuře výstavy.

Výstava představila zajímavý koncept „krajiny“ v delším časovém horizontu, a to převážně různých uměleckých médií (tou dobou se totiž v Nové galerii s českým názvem Krajina konala výstava, která byla čistě omezena na médium malby). Kurátorka v textu poukázala na to, že lze autory rozdělit do podskupin, přičemž každý z nich uchopuje krajinu čistě podle svého vizuálního kódu. Bedlivý divák tyto podskupiny primárně nerozezná – umělců zde ani není tolik, aby to bylo možné. Kurátorský text také zmiňuje, že krajina je aktuálně velmi diskutovaným jevem, který odkazuje na problémy ekologie a environmentální krizi. Proto se zdá až paradoxní, že do koncepce nebylo zařazeno ani jedno dílo umělce pocházejícího z nejmladší generace, která se v současné době tímto fenomén hojně zabývá. A tak se zdá, že zajímavý koncept pluje po povrchu a zaspal převážně v „landartové“ době šedesátých let 20. století.

Kurátorský koncept se tak vytratil na úkor toho, čím se soukromá galerie zabývá – prodejem závěsných médií. Převážily zde totiž primárně malby a fotografie. Nezachránil to ani monumentálnější reliéf od Federica Díaze nebo videoprojekce Daniela Hanzlíka. Naopak se zdá, že tento umělec od první chvíle do výstavy zcela nezapadl. Jeho dílo se totiž nachází úplně osamoceně v jiné části galerie – která zřejmě primárně k výstavní prezentaci neslouží. O to by snad ani úplně nešlo, kdyby byl v případě výstavní architektury citlivě navržen určitý jemný předěl, aby se daný prostor propojil s ostatní současní výstavního celku.

Prožitek z výstavy tak zůstává čistě klasický, neurazí, ale ani ničím nepřekvapí.

 

Tereza Záchová

Pohled do instalace výstavy Landscape , Hauch Gallery, Praha, 2017, zleva: Jiří Matějů, Zenová vlna , 2012, Na sklonku léta 1967 , 2011, Federico Díaz, Zázrak , 2015, Gerhard Richter, Ledovec , 1983, foto: Martin Polák.

More stories by

Tereza Záchová