Pomníky zapomínání Zahorian & Van Espen Gallery / Praha by

by 11. 4. 2017

Výstavou Oblouk paměti zahájila svůj provoz pražská pobočka galerie Zahorian & Van Espen sídlící v Bratislavě, která zastupuje 13 převážně slovenských a českých autorů v průřezu generací i uměleckých žánrů. Jsou zde prezentována díla mladších zastoupených umělců, mezi kterými objevila kurátorka Tereza Jindrová určitou spojující linku — téma paměti. Téma kolektivní či osobní paměti a s ní spojených fenoménů se promítá do nespočtu děl současného umění, ať už se jedná o práci s historickými událostmi, nebo s vlastními osobními vzpomínkami. Na výstavě můžeme vidět oba tyto případy, přičemž zde převládá politický rozměr, ve kterém je paměť nositelem moci a prostředkem manipulace. Jasným příkladem toho je krátký snímek Adély Babanové Odkud spadla letuška , f ktivní dokument založený na skutečné události, která je ve vzpomínání jedince snadno pozměněna a rozostřena. Na křehkost paměti pak odkazuje i Lucia Sceranková s černobílou fotograf í vítězného oblouku jako zvěčnělého symbolu vítězství. Při bližším pohledu však zjišťujeme, že je postaven z písku a jeho věčnost může být velmi snadno srovnána se zemí nebo ji odvane vítr. Pokud se umělec vztahuje ke konkrétní historické události, jež je v nás hluboce zakořeněná, hrozí zde nebezpečí nostalgie či patosu. Série černých obrazů se spálenými rámy Vernichtet (překládáme jako „zničeno“ či „vyhlazeno“) jediného zahraničního umělce Raphaela Denise odkazuje na pálení „zvrhlých“ obrazů nacisty. I přes formální působivost však převládá přílišná doslovnost a již zmíněný patos a toto dílo by možná lépe obstálo právě jako veřejný památník této události.

Výstava, na které můžeme vidět ještě Pamětní desku Jaroslava Kyši, obraz Hynka Martince nebo zhmotnělé vzpomínky či pomníky horolezcům Štefana Papča, je ukázkou toho, že problematika paměti a především zapomínání mezi umělci narozenými kolem roku 1980 silně rezonuje. Možná je to způsobeno ohlížením do temné minulosti, jež byla překonána či zažehnána, možná ale také obavou z jejího návratu.

 

Alžběta Cibulková

Pohled do instalace výstavy Oblouk paměti , zleva: Raphaël Denis, Vernichtet , 2015, starý shořelý rám a uhel na dřevě; Štefan Papčo, Stanislav , 2014, bronz, 45 × 75 × 164 cm foto: Lucia Sceranková.

More stories by

Alžběta Cibulková