Rotpunkt SSG / Banská Bystrica by

by 11. 4. 2017

Výstava Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie (november 2016 – február 2017) v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici naozaj nebola bežnou výročnou výstavou, hoci sa konala pri príležitosti 60. výročia založenia tejto galérie. Kurátorka Zuzana L. Majlingová jej názov zdôvodnila: „Rotpunkt odkazuje na horolezeckú terminológiu voľného lezenia, pri ktorom sa k pohybu využíva výlučne prirodzený povrch skaly, sila lezca a červeným bodom sa označuje prelezená cesta. Tak ako sa pri voľnom lezení rešpektuje masív steny, aj my sa pokúšame výstavou sledovať prirodzenú štruktúru a skladbu galerijnej zbierky.“ Charakteristika v sebe zahŕňa aj to, že v SSG opustili bežné predstavy o „vyvetraní“ toho najkvalitnejšieho z depozitáru, a naopak sa pokúsili o kritickú reflexiu histórie inštitucionálnej zbierkotvornej činnosti.

Červené a čierne horolezecké laná odkazujúce k názvu sa tiahli celou expozíciou od diela k dielu, čím ich umožnili vystaviť aj v centre miestností, kde je naakumulovaná úplne iná energia, akú ponúkajú steny, zvlášť v budovách so silným historickým geniom loci, kam Bethlenov dom rozhodne patrí. Ďalšou rovinou bolo nenásilné predstavenie depozitárnej infraštruktúry, ktorá slúžila napr. na vystavenie grafík v zásuvkových či sôch v kovových regáloch. Klasické štítky nahradili kópie kartotečných lístkov umiestnené v protipožiarnych registračkách v rohoch miestností a každý starší výstavný „segment zbierky“ (napr. zbierka exlibrisov) mal protipól v novšej akvizícii (Ľ. Ďurček, Rezonancie , 1979). Hneď „prvá i posledná“ miestnosť upútala zväčšeným kartotečným lístkom prvej akvizície do zbierky SSG. Na ňom visel originál tohto diela: Banskobystrický trh (1916) Gejzu Angyala, a pri ňom znela z reproduktoru pripravovaná akvizícia – audioinštalácia Čítanie z prachu (2012) Nóry Ružičkovej a Marianny Mlynárčikovej, ktoré v nej nahovorili celý zbierkový fond SSG. Kruh sa uzavrel. Vďaka erudícii kurátorky a prístupe architekta, výtvarníka Oldřicha Morysa, zvládla SSG svoju výročnú výstavu nielen so cťou, ale aj kreativitou, aká je u nás, žiaľ, stále výnimočná.

 

Miroslava K. Valová

Pohľad do inštalácie výstavy Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie: vpravo Stano Filko, Pocta Andymu Warholovi (1983), v pozadí segment diel z najstaršej časti zbierky SSG, foto: Ján Viazanička.

More stories by

Miroslava K. Valová