COPY(20)RIDE Nitrianska galéria / Nitra by

by 11. 6. 2017

Nitrianska galéria vo svojej dramaturgii každoročne udeľuje priestor expozíciám tvorby vysokých umeleckých škôl. Organizátorom aprílovej výstavy s názvom vtipne kódujúcim slovnú hračku reformujúcu právo (umenia) na rezkú jazdu (right – ride) bola Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici, ktorá tento rok oslávi 20. výročie založenia. Iniciátor projektu Igor Benca spolu s kurátorkou Alenou Vrbanovou na výstavu prizvali Fakultu umění Ostravskej univerzity a Katedru grafiky a iných médií VŠVU v Bratislave. Obaja organizátori pred časom úspešne realizovali medzifakultný projekt dokladajúci opodstatnenosť definovania súčasnej grafickej tvorby ako transmediálneho počinu. Aspekt transmediality bol znovu výraznejšie prítomný v prezentácií FVU aj preto, že okrem grafikov sa na výstave zúčastnili aj sochári.

Z hosťujúcich škôl ostravské príspevky poukázali na prevahu výrazovej presvedčivosti na strane pedagógov. Grafici z VŠVU pôsobili vyrovnanejšie, spomedzi nich práve absolventi prispeli k ukážke možnosti technických a motivických inovácií. K zaujímavým príkladom bystrickej sochy patril „expandovaný“ nábytok Mareka Galbavého alebo individuálnou faktúrou šifrovaný objekt Evy Masarykovej. Impozantne zaznela inštalácia Miroslava Brooša pozostávajúca z dvadsiatich stojanov pre komorný orchester, na ktorých figurovali z reklamných letákov do malebnej plochy vyskladané „notové záznamy“ – objekty vyzývajúce na pomyselnú hru participujúceho diváka. V grafike monumentalizujúco vyznel Robert Brun, väčšou kolekciou prispel Igor Benca. Aktuálne sociálno-kritické momenty (kritika migračnej krízy, umeleckej prevádzky, farmaceutického biznisu a i.) zazneli u nastupujúcej strednej generácie (Patrik Ševčík, Jozef Suchoža), ale nemenej radikálne i u odchovancov FVU (Anabela Sládek, Filip Jurkovič, Peter Valiska-Timečko, tomáš tulis). Práve stále frekventovanejšia prítomnosť mladých autorov na výstavných fórach je dokladom silnejúcej pozície nielen ostrieľaných pracovísk, ale aj ostravskej a zvlášť bystrickej školy grafického a sochárskeho prejavu.

 

Eva Kapsová

Miroslav BROOŠ, partitúry spotrebných skladieb , 2014, inštalácia, stojany na noty, dekomponované reklamné letáky, výstava Copy(20)ride v nitrianskej galérii, foto: archív Akadémie umení Banská Bystrica.

More stories by

Eva Kapsová