Galerie Kurzor NCSU otevírá nový výstavní prostor pro hostující kurátory by

by 11. 6. 2017

Před téměř dvaceti lety otevřela Nadace a Centrum pro současné umění Praha galerii zaměřenou na výstavy nejmladší generace umělců. Galerie Jelení, nesoucí název podle tehdejšího sídla NCSU, tak od roku 1999 dodnes vystavuje díla začínajících umělců či ještě studentů vysokých uměleckých škol, k nimž ale postupem doby přibyla i jména těch již zavedených, kteří garantují průběžnou kontinuitu vysokou vystavovanou kvalitou. Vznik a po mnoho let trvající existence galerie představuje z dnešního pohledu nejen významný dobový impuls pro oblast neziskového a nezávislého sektoru domácího galerijního provozu, ale dlouhodobě i stálou vzpruhu pro domácí uměleckou scénu.

Tento úkol, v jehož rámci nejen vznikají projekty hodnotné umělecké kvality, ale zároveň je jejich realizací sledován i širší sociální či kulturní kontext, se bude snažit podpořit i nový podpůrný program NCSU zaměřený tentokrát na výstavní činnost kurátorek a kurátorů výstav současného umění. S koncem letošního srpna tak bude na současné domovské adrese organizace v Praze 7 zahájen projekt Galerie Kurzor, dávající výrazným zástupcům v tomto oboru možnost po dobu jednoho roku připravit ucelenou výstavní dramaturgii jednoho nemalého výstavního prostoru (na 200 m 2 ) včetně doprovodných aktivit, jako jsou přednášky či diskusní panely, a doplněnou výroční publikací na závěr. Koncepce projektu reaguje na dlouhodobě nejistou situaci jak mladých, tak i již etablovaných kurátorek a kurátorů, kterým profesionální výstavní instituce podobnou příležitost neposkytují, a tak jsou odkázáni svoje projekty připravovat pro alternativní výstavní prostory.

První, kdo se ujme tohoto specifického kurátorského programu s institucionální, produkční, výzkumnou a finanční podporou, je Václav Magid, který představí projekt sedmi tematicky provázaných skupinových výstav se zastřešujícím názvem Podmínky nemožnosti, jenž potrvá až do konce roku 2018. Je zaměřen na průzkum hranic umělecké subjektivity, jehož výchozím bodem je jak naléhavost aktuálního pocitu, tak i současný teoretický diskurs.

 

Eva Krátká

More stories by

Eva Krátká