Gerhard Richter Národní galerie / Praha by

by 11. 6. 2017

Gerhard Richter je bezesporu jedním z nejinspirativnějších malířů 20. století. Dvoudílná výstava, kterou mu uspořádala národní galerie, náleží do řady projektů realizovaných k umělcovým letošním pětaosmdesátým narozeninám. Do Kláštera sv. Anežky České byla umístěna čtyři monumentální abstraktní plátna, jejichž prostřednictvím Richter ref lektoval téma koncentračního tábora Březinka. plátna byla doplněna instalací ze skel, což velmi dobře souznělo s meditativním charakterem místa. expozice v paláci Kinských byla naproti tomu pojednána jako retrospektivní, sumarizující různorodost Richterových malířských přístupů, které jsou rozkročeny mezi fotorealistickou f igurální malbou, abstraktní tvorbou geometrickou a expresivní, digitálními tisky a novými edicemi starších děl. V sálech nebyly jednotlivé přístupy či cykly prezentovány zcela odděleně, ale docházelo k jejich konfrontaci, což poukazuje na Richterův způsob práce, kdy paralelně aplikuje odlišné malířské styly. Ve vzájemném dialogu tu tak vystupovala různorodá díla a mnohé Richterovy ikonické práce.

Za nosné téma si kurátoři vybrali motiv „historie“, která může být vnímána ve třech různých polohách: jako historie německa, historie umělcovy rodiny na pozadí historických událostí, ale i historie malby, k níž se jeho práce různým způsobem vztahují. tato třetí poloha byla zdůrazněna nejméně, i přesto, že právě v jejím rámci lze nejlépe doložit Richterovu inovativnost, která se odráží i v jeho antagonistickém postoji k tradici malby a jejímu znejisťování, náhodě a řízenému procesu, malbě a fotografii, intelektu a emocím, barvě a nebarvě, rukodělnosti a technice. přístup, který se patrně nejvíce soustředí na Richtera jako malíře reflektujícího pohnutou minulost, byl nejspíš zvolen záměrně z toho důvodu, aby byl projekt uchopitelný pro širokou veřejnost, což mu neubírá nic z jeho kvalit. Výstava tak rámcově představuje celé spektrum Richterových projevů a ukazuje šíři umělcova talentu a virtuozity. O divácké vstřícnosti projektu vypovídají také elementární texty v expozicích a koncepce doprovodného katalogu, provedeného ve velmi zdařilé grafické úpravě.

 

Barbora Ropková

Pohled do instalace výstavy Gerhard Richter, národní galerie, palác Kinských, praha 2017, foto: Stecker, archiv nG.

More stories by

Barbora Ropková